marți, 2 septembrie 2008

Ministerul Educaţiei a finalizat metodologia de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar

Aceasta prevede că elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase, şi nu pe unitatea şcolară, conform unei listei nominale afişate.

Desfăşurarea evaluării în sesiunile de teze unice din anul şcolar 2008-2009 presupune că fiecare lucrare va fi corectată de doi profesori: unul dintre aceştia este profesorul de specialitate care a predat la clasă (care va corecta lucrările în şcoală), iar celălalt, un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unităţii de învăţământ de la care provine teza.

Durata desfăşurării activităţii de evaluare este de maximum trei zile de şcoală, inclusiv ziua în care s-a susţinut proba, iar în centrele de evaluare, de maximum patru zile de şcoală, a mai spus consilierul personal al ministrului Educaţiei.

De asemenea, lucrările care iniţial au primit note finale cuprinse între 4,50 şi 4, 99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99 sau o notă finală cel puţin egală cu 9,50, vor primi nota definitivă acordată de comisia de contestaţii.

Metodologia prevede că vor fi sancţionate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic care, în perioada acestora, comit fapte cu caracter infracţional şi vor fi sancţionaţi şi profesorii care corectează neglijent lucrările, înregistrând diferenţe mai mari de 1,5 puncte.

Potrivit consilierului Suciu, au fost introduse articole care se referă la elevii cu cerinţe educative speciale, respectiv la adaptarea procedurilor de susţinere a tezelor, pentru egalizarea şanselor.

Programul fiecărei unităţi de învăţământ în care se susţin teze cu subiect unic este stabilit de conducerea unităţii respective pentru zilele în care sunt programate tezele cu subiect unic. Pentru elevii de la clasele cu frecvenţă redusă se aplică acelaşi calendar de desfăşurare a tezelor.

De asemenea, colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti sunt interzise.

Fiecare membru al comisiei va da o declaraţie în care precizează că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că a luat la cunoştinţă măsurile disciplinare care se pot lua împotriva sa în cazul în care se constată nereguli. Aceste măsuri pot merge până la excluderea din învăţământ, a mai spus Suciu.

Sursa: www.mediafax.ro

Niciun comentariu: