sâmbătă, 28 aprilie 2012

VIZIUNEA USL PENTRU EDUCAŢIE

    Zilele acestea, USL va definitiva capitolul Educaţie al programului de guvernare. Acesta va avea la baza Viziunea USL pentru Educaţie, lansată pe 4 iunie 2011. Redau punctele principale ale acesteia, cu speranţa că ele vor fi utile colegilor de breaslă.
,, O şcoală inovativă, o şcoală care să pregătească pentru cariera profesională şi viaţă''
   România, ca ţară membră a U.E,. are  obligaţia de a pune în practică ,,Strategia Europa 2020'', care stabileşte trei obiective cheie:
1. O creştere economică inteligentă prin:
* Educaţie
* Promovarea cunoaşterii
* Inovare şi creativitate
* Digitalizarea întregii societăţi
2. O creştere economică durabilă prin:
 * Competitivitate
 * Utilizarea mai eficientă a resurselor
3. O creştere economică favorabilă incluziunii prin:
*  O mai mare participare la piaţa forţei de muncă
* Dobândirea de noi competenţe
* Lupta împotriva sărăciei
      ,,Strategia Europa 2020'' stabileşte, în vederea monitorizării, indicatorii de referinţă reprezentativi, printre care:
 * Abandonul şcolar să scadă sub 10%
 * Cel puţin 40% din generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare
 * 3% din PIB să fie învestit în cercetare şi dezvoltare
 * Creşterea atractivităţii şi calităţii învăţământului superior prin asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice
     Educaţia este asumată de USL ca factor strategic al dezvoltării durabile. 
    Obiectivele prioritare şi urgente sunt:
1. Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale
2. Integrarea de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale
3. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii prin predare-învăţare, formarea competenţelor-cheie, a competenţelor digitale, însuşirea unui set de valori de referinţă pentru dezvoltarea personală şi cariera profesională
4. Informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ
5. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile
6. Generalizarea programului ,,Şcoala de după şcoală'' în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici etc.
7. Respectarea garantării autonomiei universitare
8. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane 
   

vineri, 27 aprilie 2012

Discursul magistral al domnului Crin Antonescu, viitorul Preşedinte al României

     A fost un discurs magistral. A fost o nouă dovadă a faptului că domnul Crin Antonescu este un mare orator. Trebuie să fim mândri că PNL are un astfel de conducător.

O, ce veste minunată!

          A căzut guvernul Ungureanu! S-a ales praful de adunătura politică aflată la guvernare. Românii au trecut prin ani grei, dar, în sfârşit, şi-au văzut visul cu ochii. Sper din tot sufletul că USL va reuşi să redea romănilor demnitatea şi le va oferi un nivel de trai decent.

Luaţi-vă ghearele de pe şcolile noastre!

         Întotdeauna au existat imixtiuni ale politicului în şcoli şi în procesul instructiv-educativ. În ultimii 20 de ani au existat şi oameni ai şcolii care au făcut politică. Dar, în ultimii 4 ani, lucrurile s-au agravat. Inspectoratele şcolare şi sindicatele au devenit, din ce în ce mai mult, trambuline pentru accederea în Parlamentul României. Numeroşi directori şi lideri de sindicat judeţeni au devenit consilieri locali sau judeţeni. Foarte mulţi dintre cei care nu şi-au asumat public o anumită coloratură politică au devenit măcar slugi credincioase ale partidului aflat la Putere. În tot acest timp, de unităţile şcolare, de bunul mers al procesului instructiv-educativ au rămas să se ocupe profesorii cu experienţă şi cu vocaţie.
      Sunt profesor în aceeaşi unitate şcolară de 15 ani şi de peste 10 ani sunt un mic lider de sindicat. Am văzut şi am auzit multe lucruri despre legăturile dintre cei care conduc inspectoratele, unităţile şcolare şi sindicatele şi mediul politic. Nu poate nimeni să spună că eu nu vorbesc în cunoştinţă de cauză. În plus, presa a dezăluit permanent astfel de legături. Nu este normal ca mulţi dintre inspectori şi directori să fie numiţi doar pe criterii politice, iar aceştia să se comporte ca administratori de moşie în folosul partidului aflat la guvernare.
    S-a ajuns mult prea departe cu politizarea sistemului de învăţământ. Este momentul să redăm şcolile profesorilor. Persoanele cu funcţii de conducere din inspectorate şi managerii unităţilor şcolare trebuie să fie în primul rând buni profesionişti şi oameni corecţi şi nu oameni obedienţi. Sper că aceste anomalii vor fi îndreptate în viitor, pentru ca tinerii României să aibă şansa unui învăţământ de calitate.

luni, 23 aprilie 2012

Meditaţii gratuite pentru examenul de bacalaureat

       Filiala PNL Sector 5  organizează şedinţe de meditaţii gratuite pentru elevii care vor susţine examenul de bacalaureat în această vară. Colegilor mei din OCD-PNL Sector 5 le mulţumesc pentru implicarea în desfăşurarea aceastor şedinţe.
 

joi, 19 aprilie 2012

Alina Gorghiu vă invită la Conferinţa ,,STOP infracţiunilor electorale! Refuză să fii o ştampilă în mâinile altora!''

                                                         INVITAŢIE

         Am plăcerea de a vă invita la Conferinţa ,,STOP infracţiunilor electorale! Refuză să fii
o ştampilă în mâinile altora!'', pe care o organizez în parteneriat cu Asociaţia ,,O Şansă pentru
Viitor'',  în data de 29 Aprilie 2012, între orele 11:00 – 14:00, la Palatul Parlamentului.
Alături de alocuţiunile specialiştilor în domeniul drepturilor electorale, printre care se
vor găsi şi reprezentanţi ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai
instituţiilor publice reprezentative, voi lansa volumul „Infracţiuni contra drepturilor
electorale”, precum şi Campania pentru un Vot Curat.
        Lipsa unui spirit civic şi a unei informării eficiente au contribuit la degradarea
procesului electoral şi a principiilor statului de drept. Acest eveniment işi propune atragerea
atenţiei asupra importanţei exercitării votului în condiţii care să respecte drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti.
       Pentru a confirma participarea dumneavoastră şi pentru a obţine mai multe detalii,
vă rog să luaţi legătura cu următoarele persoane:
· Alexandra Bogdan - 0729 806 313 - bogdanalexandra@yahoo.com;
· Mara Calista - 0722 511 613 - mara.calista@yahoo.com;
Cu deosebită stimă,
ALINA GORGHIU
Telefon : 0722.587.667; 021.318.37.14 Adresă Twitter: http://twitter.com/alinagorghiu
Adresă e-mail : deputat@alinagorghiu.ro Adresă Facebook: www.facebook.com/alina.gorghiu
Adresă blog : www.alinagorghiu.ro

sâmbătă, 14 aprilie 2012

Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar

Din proiectul Codului de Etică pentru învăţământul preuniversitar:
Art. 9. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: 
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase; 
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi; 
d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 
e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale; 
f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; 
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); 
h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 
i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. 
Art. 10. - Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: 
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
 b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
 e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare; 
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
 g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;
 i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
      A fost postat pe edu.ro proiectul Codului de Etică pentru învăţământul preuniversitar, care se va afla câteva săptămâni în dezbatere publică. Nu cred că era neapărat necesar, deoarece prevederile pe care le cuprinde se regăsesc sub o formă sau altă şi în legislaţia şcolară anterioară. Eu sper ca măcar meditaţiile făcute cu proprii elevi să se reducă semnificativ.  În acest moment, aceasta mi se pare a fi una dintre cele mai grave probleme care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar.

luni, 9 aprilie 2012

Pleaca Andrei Chiliman din PNL?

      Sunt reprezentantul domnului Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1 in 4 unitati scolare din sector si sunt onorat pentru ca mi s-a oferit aceasta responsabilitate. Apartenenta mea la PNL si faptul ca sunt lider de sindicat de peste 10 ani au fost luate in calcul, atunci cand am fost ales sa fac parte dintre aceia care il reprezinta pe domnul Andrei Chiliman in consiliile de administratie ale acestor unitati scolare. Il apreciez mult pe domnul primar si tin sa-i multumesc pentru tot ceea ce a facut pentru noi, locuitorii sectorului 1. Posibila plecare a lui Andrei Chiliman din PNL ar fi o grea pierdere. Din tot sufletul, sper ca acest lucru sa nu se intample. Trebuie sa ramanem impreuna si sa ducem acest razboi, pentru Romania si pentru bucuresteni, cu PDL si aliatii sai.

duminică, 8 aprilie 2012

7 aprilie 2012-Congresul Extraordinar al PNL şi Congresul USL

     Am participat la ambele congrese de ieri. La Congresul PNL, am participat pentru prima dată ca delegat şi, pentru aceasta, le mulţumesc colegilor din Filiala PNL Sector 5, pentru că m-au desemnat să fac parte dintre cei 20 de delegaţi ai filialei. În sală am întâlnit numeroşi colegi din Comisia de Educaţie a PNL, precum şi vechi colegi de facultate şi vechi liberali precum Theodor Nicolescu şi Antonel Tănase.
        La Congresul USL, am participat împreună cu aproximativ 400 de membri ai Filialei PNL Sector 5, din care au făcut parte şi fetele mele. Mă bucur mult pentru faptul că fiica mea participă cu bucurie la astfel de manifestări. Printre altele, participarea fetiţei mele la întruniri de partid se datorează şi dorinţei de a o revedea pe prietena ei Alina Gorghiu.


vineri, 6 aprilie 2012

6 aprilie 2012, ora 15.20

Pe site-ul cneme.edu.ro scrie:

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional


Etape încheiate:
27 februarie - 12 martie 2012 - Completarea formularului de selecție online. Raport număr candidați înscriși în etapa de selecţie online.
13 martie 2012 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
14-20 martie 2012 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
23 martie - 5 aprilie 2012 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS.
Etapa în curs:
6 aprilie 2012 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Etapa următoare:
9-13 aprilie 2012 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.

       Este vineri, 6 aprilie, ora 15.20  si rezultatele evaularii dosarelor nu au aparut pe nicaieri. Eu stiu ca au fost putine dosare si ca nu pot fi gasite niciun fel de justificari obiective in legatura cu aceasta intarziere. Sa mai asteptam?

joi, 5 aprilie 2012

A fost o săptămână pierdută

       Suntem aproape de sfârşitul săptămânii ,,Şcoala Altfel'' şi pot să spun, fără teama de a greşi, că a fost o săptămână pierdută. Cred că era mai bine dacă era o săptămână de vacanţă. Au fost foarte puţini copiii care au înţeles că este necesară participarea lor la acţiunile organizate de unii dintre profesori. Au fost destui profesori care au organizat activităţi educative doar pe hârtie. Au fost însă şi profesori care au pregătit minuţios activităţile pe care şi le-au propus, dar, din păcate, prezenţa elevilor a fost simbolică.
       Şi cu această ocazie, m-am convins că noi suntem conservatori. Toate măsurile inovatoare introduse de doamna Badea şi ceilalţi specialişti din MECTS şi din inspectorate au eşuat. Eu cred că trebuie să facem curăţenie în sistem, pornind de la oamenii cu funcţii de conducere şi control şi, mai ales, cu aceia care, în peste 10 ani de activitate la nivel înalt, nu se pot lăuda cu prea multe realizări. Pentru mine este clar că în sistemul de învăţământ românesc lipseşte leadershipul.

luni, 2 aprilie 2012

Un om are nevoie de ajutorul nostru

Gabriela Tudorache își dorește să-și vadă copii crescând.
V-ați întrebat ce ați putea face cu 10 lei? Mulți ar raspunde că și-ar cumpăra 2 litri de ulei de calitate mai slabă, alți mi-ar răspunde că și-ar cumpăra ceva dulce sau câteva țigări.Răspunsul la această întrebare depinde de la o persoană la alta.Dar v-ați pus întrebarea că cu 10 lei ați  putea salva viața unei persoane? Poate ați spune că aș fi absurd sau că viața Gabrielei Tudorache  costă numai 10 lei. Nu costă atât că o viață nu o putem cumpăra nici cu toți bani din lume.Dar 10 lei contează pentru Gabriela că în momentul de față are nevoie de ajutorul nostru al tuturor.Își dorește din tot sufletul să-și vadă copii crescând.   Orice părinte își dorește să-și vadă copii mari, realizați la casele lor și cu tot ce este mai bun.

Haideți să fim un pic mai uniți pentru a salva viața acestei mame cu chip angelic și cu o bunătate rar întâlnită.

Gabriela Tudorache, de care va scriam în rândurile de mai sus are 42 de ani și este mama a doi copii unul de 13 ani și cel mare de 23 de ani.A doi copii care are acum cea mai multă nevoie de mamă pentru ai mangâia în clipe grele, pentru ai sprijini în drumul lung al vieți.Însă Gabriela are de trecut un obstacol greu  a fost diagnosticată cu Meningiom (tumoare cerebrala benigna) în termeni noștri binecunoscuți tumoare pe nervul optic ceea ce înseamnă întâi pierderea vederi și pe urmă cei mai dureros pirderea celui mai frumos dar VIAȚA.Toate aceste necazuri au început în anul 2007, când a avut primele semne ale boli dureri groaznice de cap și slăbirea vederi.Și de atunci a început o continuă luptă: analize, căutări pe internet a unei clinici de specialitate până ce a aflat că singura ei speranță este în Germania la Clinica de neochirurgie INI din Hanovra la medicul Prof. Dr. Fahlbusch fiind singurul medic care ia garantat că operația va reuși dacă va ajunge la timp.Dar durerea este că familia nu are suma cerută pentru operație fiind foarte mare 35.000 de euro fără a include transportul și cazarea pe toată durata spitalizări.

Fiecare persoană putem fi un înger păzitor al Gabrielei donând din puținul pe care îl avem. 
Fiecare leu contează în salvarea vieți acestei mame eroine.Să ne unim cu toți să donăm sau 
macar să postăm pe facebook povestea de viață a Gabrielei dacă noi nu putem dona o pot face alți.
Viața ei depinde de noi.
Cei care doresc să doneze o pot face cu toată încrederea în contul prezentat mai jos:
BCR – Ploiesti , Str. Marasesti , nr. 185

RO87RNCB0623123175680001 (RON)
RO60RNCB0623123175680002 (EUR)
SWIFT : RNCB RO BU 

Mai multe detali despre Gabriela Tudorache o găsiți pe blogul ei http://gabrielatudorache.blogspot.com/.

duminică, 1 aprilie 2012

Cupa Liceelor merge înainte, dar fără echipa noastră

        Anul acesta doar atât am putut. Să sperăm că la anul vom putea mai mult. Cred că eu nu mă voi mai ocupa de echipă de acum încolo, pentru că voi avea multe alte lucruri de făcut. Dar mi-ar plăcea să văd că se naşte o echipă mare în Media, care să aducă multe bucurii iubitorilor de fotbal din colegiul nostru. Cel puţin cu sufletul, voi fi mereu alături de echipa de fotbal din Colegiul Tehnic Media.