vineri, 6 aprilie 2012

6 aprilie 2012, ora 15.20

Pe site-ul cneme.edu.ro scrie:

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional


Etape încheiate:
27 februarie - 12 martie 2012 - Completarea formularului de selecție online. Raport număr candidați înscriși în etapa de selecţie online.
13 martie 2012 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
14-20 martie 2012 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
23 martie - 5 aprilie 2012 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS.
Etapa în curs:
6 aprilie 2012 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Etapa următoare:
9-13 aprilie 2012 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.

       Este vineri, 6 aprilie, ora 15.20  si rezultatele evaularii dosarelor nu au aparut pe nicaieri. Eu stiu ca au fost putine dosare si ca nu pot fi gasite niciun fel de justificari obiective in legatura cu aceasta intarziere. Sa mai asteptam?

2 comentarii:

Anonim spunea...

Mai mult decat surprinzator! Sa mai asteptam totusi inca putin...

Daniel Mălăelea spunea...

Au aparut rezultatele. Media are 5 experti. Felicitari!