vineri, 30 aprilie 2010

ÎNGERUL MEU

Ghiciţi în ce sector am surprins aceste imagini?

Cu siguranţă acest sector merită un primar mai bun. Sunt convins că peste 2 ani aceste gunoaie nu vor mai exista.


Deputaţii din Comisia de învăţământ au votat includerea clasei a IX-a în ciclul gimnazial

Deputaţii Comisiei de învăţământ au aprobat, vineri, după patru ore de dezbateri şi contre cu reprezentanţii PSD şi ai sindicatelor din educaţie ca învăţământul obligatoriu să fie de zece clase, prin includerea clasei pregătitoare în ciclul primar şi a clasei a IX-a în ciclul gimnazial.
Membrii comisiei au votat astfel varianta legii educaţiei propusă de Guvern, împotriva acesteia pronunţându-se doar reprezentanţii PSD.
Reprezentanţii sindicatelor din educaţie, prezenţi la lucrările comisiei au încercat, la rândul lor, fără succes, să convingă parlamentarii puterii asupra riscului care-l implică reducerea liceului la doar trei ani. Ei au solicitat păstrarea învăţământului obligatoriu tradiţional: patru ani ciclul primar, patru ani ciclul gimnazial şi patru ani cel liceal.
Sindicaliştii au susţinut că varianta propusă de Guvern va avea drept consecinţe diminuarea la trei ani a duratei liceului, lucru care nu se întâmplă în alte ţări europene, creşterea numărului de tineri care nu vor mai urma cursurile liceale şi creşterea numărului de muncitori necalificaţi.
Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu a sprijinit, însă, varianta Guvernului, arătând că aceasta este "o măsură fundamentală" şi că trecerea clasei a IX-a la gimnaziu este prevăzută pentru elevii care încep în acest an clasa a V-a. Funeriu a precizat că varianta Guvernului prevede un ciclu primar de 5 ani (prin includerea clasei pregătitoare), 5 ani - ciclul gimnazial (prin includerea clasei a IX-a) şi 3 ani cel liceal.
,,Membrii comisiei au votat astfel varianta legii educaţiei propusă de Guvern, împotriva acesteia pronunţându-se doar reprezentanţii PSD."!!!
De ce nu se spune nimic despre reprezentanţii PNL? Oare să nu facă niciunul parte din Comisia de învăţământ? Să nu fi participat la lucrările Comisiei? Cred că acest proiect nefericit va deveni în scurt timp noua lege a Educatiei şi va însemna distrugerea şi a ceea ce a mai rămas bun în învăţământul românesc. Nu văd cine şi ce i-ar mai putea opri. Poate doar o grevă generală pe durată nedeterminată adevărată. Uneori mă îndoiesc că vom avea puterea să mergem până la capăt.

joi, 29 aprilie 2010

Au fost 16

Am sperat să vină mai mulţi părinţi la şedinţa de astăzi, dar este destul de bine şi că au venit cei 16. Încă 3 părinţi au venit astăzi să discute cu mine şi să se scuze că nu vor putea veni la 18,30 la şedinţă. Alţi 3 m-au sunat înainte de şedinţă şi mi-au spus că nu vor putrea să ajungă. Înseamnă că au lipsit nemotivat 4 părinţi. Doamna directoare Ciobanu, pe care am invitat-o să le vorbească părinţilor, a spus că prezenţa părinţilor este foarte bună în comparaţie cu cea de la alte clase. Eu am pretenţii de la părinţii elevilor mei şi spun că nu este decât un număr acceptabil şi nu mulţumitor.Sper ca la ultima şedinţă din acest an, când vom face analiza rezultatelor din acest an şcolar şi vom stabili notele la purtare, să participe mai mulţi părinţi.
Dacă nu ar exista probleme legate de frecvenţa şcolară a unora dintre elevi, aş spune că am o colaborare foarte bună cu elevii mei şi cu părinţii lor. Dar nu pot să accept situaţia existentă şi încerc să fac tot ce pot pentru a reduce numărul de absenţe înregistrate de elevii mei. Aceasta chiar cu riscul de a mi-i face adversari pe unii dintre ei. Aşa înţeleg eu să îmi fac datoria. Consider că încă nu am făcut tot ceea ce puteam să fac pentru a-i convinge să nu mai lipsească şi să înţeleagă avantajele prezenţei lor la ore. Sper să reuşesc cât nu este prea târziu.

Marţi, 4 mai 2010, ora 18,00 va avea loc următoarea şedinţă a Organizaţiei Cadrelor Didactice-PNL Sector 5

Marţi, 4 mai 2010 la ora 18,00 la sediul central al PNL Filiala Sector 5 (Bdul Natiunile Unite  nr. 5, bl. 110A, parter) va avea loc următoarea şedinţă a Organizaţiei Cadrelor Didactice-PNL Sector 5. Şedinţa va avea ca temă comparaţia între prevederile cuprinse în proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de guvernul Boc şi prevederile pachetului de legi ale Educaţiei  elaborat de PNL în timpul guvernului Tăriceanu. Vor fi avute în atenţie în special prevederile referitoare la structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, concursul de titularizare, conducerea unităţilor de învăţământ, finanţarea învăţământului obligatoriu, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ. Prezentarea proiectelor de legi va fi făcută de domnul Daniel Mălăelea, preşedintele Organizaţiei, iar apoi vor urma discuţii. Materialul rezultat în urma dezbaterii va fi prezentat în toate unităţile şcolare în care activează profesorii care fac parte din Organizaţia Cadrelor Didactice-PNL Sector 5.
Prezenţa tuturor celor 15 membri ai Organizaţiei Cadrelor Didactice-PNL Sector 5 este necesară.

marți, 27 aprilie 2010

Va fi sau nu va fi grevă generală?

Astăzi la SIP Sector 1 au fost anunţate rezultatele referendumului pentru declanşarea grevei generale pe data de 7 iunie. S-au pronunţat în favoarea declanşării grevei generale aproximativ 60% dintre membrii SIP Sector 1. Cred că la nivel naţional  rezultatele referendumului sunt mai bune decât în Bucureşti şi sper că în luna mai numărul nemulţumiţilor din sistemul de învăţământ va creşte. Deocamdată numeroşi colegi nu au luat la cunoştinţă prevederile Legii Educaţiei Naţionale. Treptat din ce în ce mai mulţi vor afla care sunt pericolele care ne pândesc şi vor înţelege că greva generală pe durată nedeterminată este singura soluţie.
Mă bucură faptul că liderii federaţiei noastre sunt foarte convinşi de necesitatea acesteia. Cred că de data aceasta vom reuşi să arătăm că sindicatele din învăţământ reprezintă o forţă. Sper ca aceia dintre liderii de sindicat din unităţile şcolare care nu ştiu pe ce lume trăiesc să fie convinşi de cei pe care îi reprezintă  că greva generală este singura soluţie pentru obţinerea drepturilor noastre legitime. Din nefericire, există printre noi mulţi astfel de lideri care nu înţeleg că ei trebuie să fie de fiecare dată în prima linie a luptei sindicale. Să le fie ruşine colegilor mei de sindicat din cele 13 unităţi şcolare în care nu s-a făcut deloc grevă în ziua de 22 aprilie.

Art. 10 din Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal – bugetare

1) In raport cu tintele prevazute la art. 26 alin. (4)( Pe baza programarii trimestriale a cheltuielilor si a programului trimestrial de incasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finantelor Publice va elabora, va aproba si va publica tinte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor si deficitului bugetului general consolidat, precum si tinte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale), executia cheltuielilor de personal este evaluata de catre Ministerul Finantelor Publice, la finalul fiecarui trimestru.
(2) Pentru incadrarea in limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea sa diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege in cuantum variabil si pe cele a caror acordare este facultativa, potrivit legii.
(3) In cazurile exceptionale si temeinic justificate in care un ordonator principal de credite nu se incadreaza in limita trimestriala pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finantelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu conditia ca ordonatorul principal de credite sa faca dovada respectarii dispozitiilor alin. (2) si a incadrarii in bugetul anual aprobat pentru aceasta destinatie.
(4) Ordonatorii principali de credite care se afla in situatia prevazuta la alin. (3) au obligatia ca, in decursul trimestrului urmator trimestrului pentru care a fost majorata limita pentru cheltuielile de personal, sa inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare atat pentru indeplinirea prevederilor alin. (4), cat si pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.
(6) Pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite carora le-a fost majorata limita trimestriala pentru cheltuielile de personal le va fi interzisa:
a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;
b) promovarea angajatilor, daca acest lucru presupune o crestere a cheltuielilor de personal;
c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalitati prevazute de lege.
(7) In cazul in care obligatia prevazuta la alin. (4) nu este indeplinita in termenul prevazut, Ministerul Finantelor Publice va efectua deschiderile de credite care se refera la cheltuieli de personal catre respectivul ordonator in limita unei sume diminuate, astfel incat sa se inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta, pana cand acesta face dovada ca au fost luate masurile necesare incadrarii in cheltuielile de personal aprobate.
Care sunt consecinţele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământ?

- Ordonatorii de credite vor avea dreptul să diminueze la minimum salariile acelor categorii de personal care, potrivit legii, au salariile stabilite între un nivel minim si unul maxim.
- În cazul in care ordonatorul de credite depaseste limita de cheltuieli de personal aprobată pentru un trimestru, i se va putea acorda o suplimentare a bugetului doar după diminuarea la minim a salariilor personalului care avea salariul stabilit intre un minim si un maxim si dupa ce acesta a renuntat la acordarea drepturilor cu carcater facultativ ;
- În cazul in care se acorda o astfel de suplimentare pentru un trimestru, ordonatorul de credite are obligatia sa realizeze in trimestrul urmator economii la capitolul cheltuieli de personal, in cuantum egal cu suplimentul acordat.
- Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.

luni, 26 aprilie 2010

Conducerea PNL i-a validat pe preşedinţii comisiilor de specialitate la nivel naţional

Conducerea PNL i-a validat astăzi pe preşedinţii celor 15 comisii de specialitate la nivel naţional. Varujan Vosganian a fost nevoit să se mulţumească cu Economia, deşi ar fi dorit Finanţele, comisie care a fost atribuită lui Daniel Chiţoiu, fostul şef ANAF.
Biroul Politic Central al PNL i-a mai validat ca preşedinţi de comisii pe Andrei Marga la Educaţie, Eugen Nicolăescu la Sănătate, Relu Fenechiu la Transporturi, Adrian Iorgulescu la Cultură, Alina Gorghiu la Justiţie, Teodor Meleşcanu la Relaţii Externe.
Comisia pentru Administraţie şi Interne va fi condusă de Victor Paul Dobre, cea de Muncă şi Coeziune Socială de Mariana Câmpeanu, Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală a revenit liderului PNL Prahova, Adrian Semcu, cea de Mediu i-a revenit lui Rareş Mănescu, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Societatea Informaţională lui Dan Georgescu, Comisia de Apărare va fi condusă de Corneliu Dobriţoiu, iar cea pentru Afaceri Europene de Adrian Ciocănea.
Doar o parte din cei care vor fi desemnaţi ca preşedinţi ai comisiilor de specialitate ai PNL vor fi confirmaţi şi ca miniştri ai Guvernului liberal din umbră, ne-au declarat sursele citate.

Sursa: www.antena3.ro
Sunt convins că mulţi dintre aceşti lideri liberali vor face parte din viitorul guvern liberal. Mă bucur mult pentru faptul că Alina Gorghiu a fost validată ca preşedinte al Comisiei de Justiţie şi cred că ar fi un excelent ministru al Justiţiei. Este de remarcat faptul că unii dintre aceşti lideri liberali sunt foarte tineri, iar majoritatea sunt personalităţi care au performat în domeniile respective.

duminică, 25 aprilie 2010

LOVE STORY

 Ambele variante îmi plac la fel de mult. Cred că sunt la fel de tulburătoare pentru oricine. Le recomand tinerilor mei prieteni să vadă acest film care a primit premiul Oscar pentru cea mai frumoasă muzică şi să se gândească timp de câteva secunde la Erich Segal, autorul romanului ,,Love Story'', care ne-a părăsit în luna ianuarie a acestui an.


sâmbătă, 24 aprilie 2010

Săptămâna viitoare am şedinţa cu părinţii. Oare câţi vor veni?

Săptămâna viitoare am organizat şedinţa cu părinţii la clasa unde sunt diriginte. De vreo două săptămâni le reamintesc elevilor mei acest lucru, de fiecare dată când îi întâlnesc. Îmi este teamă că nu vor veni mai mult de jumătate dintre părinţi. Sub diferite pretexte, unii vor justifica neparticiparea, iar cu unii nu am mai reuşit să iau legătura de câteva luni, aşa că nici nu am speranţe că vor veni. 
Sunt unul dintre diriginţii care atunci când au ceva de comunicat părinţilor,  pun mâna pe telefonul mobil şi sună. Dar sunt câţiva părinţi care nici măcar nu îmi răspund la telefon. Colaborarea unora dintre părinţi cu dirigintele lipseşte cu desăvârşire. În aceste condiţii se mai poate întreba cineva de ce mulţi dintre tinerii de astăzi săvârşesc acte de violenţă, au rezultate şcolare slabe sau abandonează şcoala? Educaţia multora dintre elevi a rămas exclusiv în sarcina şcolii, lucru care nu este deloc normal. Cred că s-ar impune soluţia introducerii unor sancţiuni, inclusiv pecuniare,  pentru părinţii care nu asigură frecvenţa şcolară a copiilor şi a celor care nu respectă contractul de parteneriat educaţional încheiat cu şcoala. Domnul Funeriu spunea că la capitolul violenţă şcolară stăm mai bine decât multe din ţările pe unde a umblat dânsul, dar eu nu sunt deloc liniştit în această privinţă. Eu consider că trebuie să ne străduim să găsim soluţii cât nu este prea târziu.

vineri, 23 aprilie 2010

Guvernanţii doresc să disponibilizeze încă 15000 de salariaţi din învăţământ


"Dacă nu se dau afară cel puţin 4% din angajaţii de la stat, nu putem indexa salariile angajaţilor din sistemul bugetar în 2011. Măsura trebuie luată până pe 15 octombrie, când ne ducem în Parlament cu bugetul pe anul următor. Dacă nu se ia această decizie, şi numărul disponibilizaţilor va fi mai mic de 60.000, salariile vor fi indexate foarte puţin, cu diferenţa de bani care se economiseşte în acest fel", au precizat vineri, pentru NewsIn, surse guvernamentale.

Reprezentanţii guvernamentali au adăugat că, "dacă până în octombrie nu avem date clare, nu putem merge cu creşterea salariilor pentru că trebuie să atingem acea ţintă de 8,2% din PIB pentru cheltuielile cu salariile în 2011".

Sursele au adăugat că "urmează a fi disponibilizaţi încă 15.000 de angajaţi din învăţământ în septembrie, 3.300 de salariaţi din asistenţă socială, în condiţiile în care alte 19.000 de persoane ar urma să iasă din sistem pe cale naturală, respectiv prin pensionare, demisie, deces,..".http://www.realitatea.net/guvernul-renunta-la-60-000-de-bugetari-sau-ingheata-salariile-si-in-2011_710482.html
Cei 15000 de salariaţi ar urma să se adauge celorlalţi 15000  de salariaţi disponibilizaţi potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr 114 din decembnrie 2009. Măcar ar fi corect ca Dumnezeu să potrivească lucrurile astfel încât să fie disponibilizaţi cât mai mulţi dintre cei care nu înţeleg rostul grevei generale de la începutul lunii iunie..

Mugurel Surupăceanu versus Traian Băsescu


COMUNICAT
Pe ideea că cea mai bună apărare este atacul, preşedintele Traian Băsescu m-a acţionat de curând în instanţă, ca răspuns la acuzaţiile mele conform cărora domnia sa a favorizat consumul de droguri uşoare. Într-adevăr, îmi asum ceea ce am spus în 14 februarie şi după aceea:
- că am fost unul dintre iniţiatorii legii antidrog pe care Senatul (2009) şi Camera Deputaţilor (2010) au aprobat-o şi pe care domnia sa, în mod nejustificat, a refuzat să o promulge;
- că la comanda lui Traian Băsescu, PD-L a votat împotriva iniţiativei mele de a înfiinţa o comisie de anchetă parlamentară în vederea elucidării problemei drogurilor uşoare şi a intereselor adiacente chestiunii;
- că preşedintele are ceva de ascuns, deoarece o perioadă destul de lungă de aproape o lună şi jumătate (14 februarie-29 martie 2010), nu a avut nicio reacţie şi nu a făcut niciun demers legal împotriva mea până la momentul (30 martie 2010) în care comisia de anchetă a fost îngropată definitiv de partidul său (PD-L) în Parlament ;
În deplină siguranţă asupra poziţiei mele în acest proces, sunt dornic să-mi pot susţine cauza în mod public, cu argumentele şi probele de care dispun. Altfel, găsesc gestul domniei sale jenant şi derizoriu, dată fiind suma de 100 lei care mi se cere drept despăgubire. Consider că gestul lui Traian Băsescu e o insultă la adresa societăţii noastre, pe care consumul de droguri în rândul tinerilor o costă cu mult mai mult.  Ştiu că o campanie electorală are preţul ei, dar şi că el ar trebui să fie infinit mai mic decât viaţa şi siguranţa noastră. La fel cum ştiu că într-o asemenea situaţie, singurul proces pe care un om de caracter şi de stat ar trebui să şi-l facă, este cel de conştiinţă 
Mugurel Surupăceanu                                                              joi, 22 aprilie 2010

Dor de Tatiana Stepa

Îmi alin dorul ascultând cântecele ei minunate până mi se umezesc ochii. Marii noştri artişti se duc pe rând. Nemernicii care ne ţin în lanţuri rămân.miercuri, 21 aprilie 2010

Îi ţin pumnii colegului meu de liceu, Mugurel Surupăceanu

Deputatul PSD, dat în judecată de Traian Băsescu, spune că îşi va demonstra afirmaţiile potrivit cărora în spatele magazinelor etnobotanice au stat interese ale PDL.

 Mugurel Surupăceanu reacţionează la vestea potrivit căreia preşedintele Traian Băsescu l-a dat în judecată din cauza afirmaţiilor primului despre legăturile dintre magazinele de plante etnobotanice şi finanţarea campaniei electorale a şefului statului.

„Nu mă intimidează deloc iniţiativa preşedintelui Băsescu. Ceea ce mă dezamăgeşte este că domnia sa a ales să fie de cealaltă parte a baricadei. Am făcut tot ceea ce am putut ca parlamentar să elimin consumul de droguri în România. Am reuşit chiar să trec prin Parlament un proiect de lege care interzice consumul de plante etnobotanice, proiect pe care preşedintele Băsescu a refuzat să-l promulge. A fost primul semn că domnia sa nu doreşte să lupte cu acest fenomen grav. Am propus apoi formarea unei comisii care să investigheze cine se află în spatele acestor firme, comisie îngropată de PDL, de oamenii preşedintelui Băsescu, ceea ce reprezintă un al doilea semnal că preşedintele şi PDL nu doresc să se afle adevărul”, a declarat pentru REALITATEA.NET, deputatul PSD Mugurel Surupăceanu.

Acesta e convins că va câştiga procesul cu Băsescu: „Nu cred că este nevoie să-mi iau avocat, cred că pot să mă reprezint şi singur. În mod cert am speranţa că voi câştiga, iar în perioada următoare voi veni cu noi argumente care să demonstreze afirmaţiile mele”, a adăugat acesta.
Sursa: www.realitatea.net     

Mulţi români ar fi în stare să bage mâna în foc şi să susţină că şi în spatele traficului de droguri stau persoane importante din lumea politică. Sunt mulţi cei care afirmă că şi acest trafic are legătură cu finanţarea campaniilor electorale ale unora. Succes, Mugurel!

marți, 20 aprilie 2010

Joi va fi grevă

Liderii de sindicat de la nivel judeţean şi cei naţionali au lăsat responsabilitatea declanşării grevei de joi pe umerii liderilor din unităţile şcolare. În mod normal ar fi trebuit făcut referendum, aşa cum s-a procedat în cazul probabilei greve din iunie. Dumnezeu ştie ce se urmăreşte de fapt. Vreau să cred că greva de joi este necesară pentru declanşarea grevei generale pe durată nedeterminată. Pentru nimic în lume nu aş vrea să ajung la concluzia că am fost păcălit şi că statul român are nevoie de banii mei. Să le fie ruşine liderilor de sindicat care au decis că unele sindicate nu vor intra în grevă. Să le fie ruşine şi acelor directori care recurg la ameninţări la adresa liderilor de sindicat din unităţile şcolare şi îndeamnă salariaţii la boicotarea grevei de joi.

luni, 19 aprilie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministrul Funeriu propune un nou principiu în sistemul educaţional - mediocritatea

COMUNICAT

Am constatat cu stupoare, parcurgând noua Lege a Educaţiei, că Executivul intenţionează, la îndemnul ministrului educaţiei, Daniel Funeriu, să stimuleze mediocritatea în rândul personalului didactic.
Am aflat din acest document lipsit de viziune, că nu este necesar ca personalul din învăţământ să fie bine pregătit sau calificat profesional, ministrul propunând ca salarizarea acestuia să nu mai fie făcută în funcţie de nivelul studiilor efectuate.
Noul text al Legii educaţiei, adoptat în grabă de Executiv şi înaintat Parlamentului spre analiză, prevede, la art 279, al. 2, că “salarizarea învăţătorilor şi educatoarelor nu va mai depinde de nivelul studiilor, ci de postul ocupat”.
Iar motivarea regăsită în textul aceluiaşi articol este uluitoare: “Mulţi învăţători cu studii medii, absolvenţi ai liceelor pedagogice sunt mai bine pregătiţi decât mulţi cu studii superioare”.
Dincolo de formularea colocvială, fără nicio legătură cu limbajul juridic necesar în elaborarea unui text de lege, ceea ce propune ministrul Funeriu reprezintă o discriminare pozitivă în favoarea celor cu studii medii şi un îndemn la deprofesionalizare.
Atrag atenţia tuturor colegilor mei parlamentari, dar şi primului-ministru Emil Boc asupra acestei legi făcute “pe picior”, într-un moment în care salarizarea personalului didactic şi asigurarea unor condiţii decente la catedră reprezintă adevărata prioritate.

În aceste condiţii, mă văd nevoită să solicit din nou demisia ministrului Funeriu, aducând aminte faptul că a încălcat cu bună ştiinţă legea privind transparenţa decizională, nu şi-a însuşit niciuna din observaţiile reprezentanţilor sindicatelor din învăţământ, iar acum ne propune un corp didactic mediocru, absolvent de studii medii, salarizat, probabil, în funcţie de simpatii politice.Bucureşti, 19 aprilie 2010Deputat Alina Gorghiu

duminică, 18 aprilie 2010

Marţi, 20 aprilie 2010, ora 16,30 va avea loc şedinţa de constituire a Organizaţiei Cadrelor Didactice-Partidul Naţional Liberal Sector 5

Organizaţia Cadrelor Didactice-PNL Sector 5 s-a constituit conform prevederilor Statutului PNL şi a hotărârii Biroului Politic Teritorial al PNL Sector 5. Există deja 13 membri fondatori ai organizaţiei şi în curând sunt convins că ni se vor alătura şi alţii. Adresăm invitaţia de a deveni membri ai organizaţiei noastre tuturor profesorilor care sunt sau doresc să devină membri ai PNL Sector 5, dar şi simpatizanţilor PNL.
Organizaţia Cadrelor Didactice-PNL Sector 5 îşi propune să monitorizeze activitatea MECTS, ISMB şi să vină cu propuneri constructive pentru rezolvarea problemelor identificate, să colaboreze cu sindicatele din domeniu, cu asociaţiile de părinţi şi cu reprezentanţii administraţiei centrale şi locale, să organizeze acţiuni cultural-educative în parteneriat cu unităţile şcolare din sectorul 5, să organizeze activităţi metodice în scopul perfecţionării activităţii didactice, să promoveze valorile liberalismului.
Vă aşteptăm cu drag marţi, 20 aprilie, ora 16,30 la sediul PNL Sector 5 din Calea 13 Septembrie, nr 201. La şedinţa de inaugurare a activităţii Orgnizaţiei Cadrelor Didactice-PNL Sector 5 vor participa domnul Cristian Olteanu, preşedintele organizaţiei PNL Sector 5 şi doamna deputat Alina Gorghiu.

sâmbătă, 17 aprilie 2010

Întrebări legate de prevederile LEN referitoare la conducerea unităţilor de învăţământ

Conducerea unităţilor de învăţământ
Art.85.
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de
directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile
de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinţi.
(2) Consiliul de administraţie este organul de conducere a unităţii de învăţământ şi este format
din: 4 cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 4 reprezentanţi ai părinţilor
desemnați de consiliul reprezentativ al părinților şi 4 reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi
de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. Directorul
este membru de drept al consiliului de administrație.
(3) După constituirea consiliului de administrație, membrii acestuia aleg un președinte de
ședință din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității.
Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult 6 luni, conduce ședințele
consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate în această perioadă.
(3) În învățământul privat în componența consiliul de administrație sunt incluși reprezentanți ai
fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de
fondatori.
(4) Consiliul de administraţie se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare
a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin de ministru.
(5) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă Curriculumul la Decizia Şcolii la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiei de director şi de director adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar şi schema de personal
nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului
profesoral;
h) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, ale cadrelor
didactice auxiliare şi ale personalului administrativ;
i) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
j) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
k) aprobă orarul unității de învățământ;
l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art.86.
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.
(2) Directorul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unității de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o
conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de
execuţie bugetară;
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea, încetarea
relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;
h) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o
conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa
autorităţilor administrației publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/ al
municipiului Bucureşti;
i) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul
național de indicatori privind educația.
Art.87.
(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice
din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se întrunește
lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a 2/3 dintre
membrii personalului didactic.
(2) Atribuţiile Consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
c) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
d) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
e) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de ,,profesorul
anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră;
f) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
g) propune consiliului de administraţie inițierea procedurii legale în cazul cadrelor
didactice, pentru slabe performanţe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
h) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională
continuă a cadrelor didactice;
i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;
j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
(3) La şedinţele consiliului profesoral participă, fără drept de vot, şi reprezentanţi ai comitetului
de părinţi și, după caz, reprezentanți ai consiliului elevilor.

Întrebări:
1. Cum vor fi convinşi reprezentanţii părinţilor şi ai Consiliului Local să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie?
2. Ce rol are reprezentantul sindicatului la şedinţele Consiliului de Administraţie?
3. Directorul poate fi ales preşedinte de şedinţă sau doar cei patru reprezentanţi ai cadrelor didactice pot fi aleşi?
4. De ce nu sunt prevăzute în lege condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească reprezentanţii părinţilor şi cei ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie? Nu ar trebui ca pentru aceştia să se stabilească anumite condiţii legate de studii şi de moralitate?
5. La ce se referă ,,procedura legală în cazul cadrelor
didactice, pentru slabe performanţe sau pentru încălcări ale eticii profesionale'' şi care este finalitatea acesteia?

vineri, 16 aprilie 2010

De când este geografia disciplină umanistă?

Art. 66
(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă,
pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
C. probe de evaluare a competenţei lingvistice la cele două limbi de circulaţie internaţională
studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii
care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
D. probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul
de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere
europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi la
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după
cum urmează:
a. probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările;
b. probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a
minorităţilor naţionale;
c. două probe scrie, diferențiate, după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
i. matematică;
ii. probă transdisciplinară din științele naturii (fizică, chimie și biologie).
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
i. geografie;
ii. probă transdisciplinară din științe socio-umane (istorie, economie, sociologie, filozofie,psihologie).
3. pentru filiera tehnologică:
i. probă scrisă la disciplina specifică profilului;
ii. probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire.
4. pentru filiera vocațională:
i. probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării;
ii. probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.
Cred că MECTS se foloseşte de această şmecherie cu modificarea probelor la examenul de bacalaureat pentru a desfiinţa discipline de studiu precum fizică, chimie și biologie care vor fi grupate într-o singură disciplină numită ,,Ştiinţele naturii'' şi istorie, economie, sociologie, filozofie, psihologie care vor fi grupate în disciplina ,,Ştiinţe socio-umane''. Eu rămân cu întrebarea din titlul postării şi aştept să îmi răspundă doamna Melania Mandas Vergu.

Când intră în vigoare Legea Educaţiei Naţionale?

Art.313.
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial
al României. La data intrării în vigoare a legii, se abrogă LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995, Legea
învăţământului, republicată în M.O. nr. 606/10 dec. 1999, Legea nr. 128/1997, privind Statutul
Personalului Didactic publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158/16.07.1997,
precum și orice alte dispoziții contrare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1):
a) măsura introducerii clasei a IX-a în învățământul gimnazial intră în vigoare începând cu
anul 2013;
b) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi
începând cu anul 2012;
c) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând
cu anul 2013;
d) alegerea rectorului și a structurilor de conducere din instituțiile de învățământ superior se
va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012;
e) procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învățământul superior prevăzute de
prezenta lege se vor aplica începând cu anul 2011.

miercuri, 14 aprilie 2010

Mulţi profesori de liceu sunt mai bine pregătiţi şi mai capabili să conducă MECTS decât cei care îl conduc acum

Cum vi se pare titlul acestei postări de pe blogul meu? Vi se pare că este o exagerare? Este doar o afirmaţie fără niciun suport? Unii dintre dv veţi spune că s-ar putea să am dreptate, numai că trebuie să şi dovedesc. Dar vă întreb şi eu: cum poate să apară într-o lege organică o astfel de prevedere cum este cea formulată în art 279, alin 2 din proiectul LEN publicat pe 12 aprilie 2010?
Art.279.
(1) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor Senatului.
(2) Salarizarea învăţătorilor şi educatoarelor nu va depinde de nivelul studiilor, ci de postul ocupat. Mulţi învăţători cu studii medii, absolvenţi ai liceelor pedagogice sunt mai bine pregătiţi decât mulţi cu studii superioare."

marți, 13 aprilie 2010

Crin Antonescu: PNL este dispus să intre la guvernare cu PDL, dar fără Boc, Berceanu şi Videanu în Guvern

Liberalii sunt dispuşi să intre la guvernare alături de PDL numai în condiţiile în care în viitorul Executiv nu s-ar mai regăsi persoane ca Boc, Berceanu sau Videanu, a declarat, marţi, la Râmnicu Vâlcea, preşedintele PNL, Crin Antonescu, precizând că el este adeptul unei guvernări pentru guvernaţi, nu pentru guvernanţi.

"Eu şi astăzi sunt dispus să intru la guvernare, dar reiterez că nu în orice condiţii. În primul rând, eu văd o guvernare pentru guvernaţi, şi nu pentru guvernanţi. Văd o guvernare fără miniştrii Berceanu sau Videanu care au venit la putere cu propria clientelă de partid şi se vor retrage cu aceeaşi clientelă, dar mai bogată. Nu în ultimul rând aş vedea un guvern cu un premier, nu liberal, suntem conştienţi că nu putem emite această pretenţie, dar cu o personalitate asumată de un larg spectru politic care să manifeste independenţa decizională, nu Emil Boc. Până atunci, partidul va rămâne în opoziţie şi va taxa fiecare gest politic şi nedemocratic al guvernului Boc", a afirmat Crin Antonescu, citat de Mediafax.

aici

Şi fără Udrea.


Să-l credem pe domnul Şeitan?

"În prezent, facem o analiză la nivel de Guvern, să repartizăm diferenţa dintre fondul de salarii pe care îl avem la dispoziţie în bugetul de stat de anul acesta, comparativ cu fondul de salarii pe care l-am cheltuit deja în luna ianuarie, către structurile sociale care au avut de suferit din punct de vedere salarial", a declarat Mihai Şeitan.

Ministrul a făcut referire la două categorii sociale în mod special.

"Este vorba de cei care lucrează în administraţia locală şi cei care lucrează în învăţământ. Vom împărţi această sumă pe categorii sociale, încât să facem o majorare a salariilor de bază, cu sumele pe care le avem la dispoziţie, nu să le dăm sub forma de sporuri, care sunt un fel de drepturi necuvenite", a precizat ministrul Muncii.

"Asta nu înseamnă neapărat că toată lumea o să câştige consistent. Unii vor câştiga mai puţin, alţii mai mult, dar toată lumea o să aibă o majorare de salarii din zona respectivă. Evident, cu posibilitatea pe care statul şi-o poate acorda, în limita bugetară de anul acesta, cu 5,9% deficit", a afirmat ministrul.

Sursa: www.realitatea.net

luni, 12 aprilie 2010

Câteva modificări aduse proiectului Legii Educaţiei Naţionale

Cateva modificari care au fost facute la proiectul LEN:

I. Art. 81. Varianta modificata

(1) La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de invăţămant preuniversitar se realizează anual
evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se
stabileşte prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei Consiliului de administraţie privind acordarea
calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

Art. 78 Varianta initiala
(1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de învatamânt preuniversitar se realizeaza
anual evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar. Metodologia de evaluare
se stabileste prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Rezultatele evaluarii stau la baza deciziei consiliului de administratie privind prelungirea
duratei contractelor individuale de munca si a celor referitoare la acordarea gradatiei de merit.

II. Art.85. Varianta modificata
(1) Unităţile de invăţămant preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de
directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. In exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile
de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinţi.
(2) Consiliul de administraţie este organul de conducere a unităţii de invăţămant şi este format
din: 4 cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 4 reprezentanţi ai părinţilor
desemnați de consiliul reprezentativ al părinților şi 4 reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi
de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice in unitatea şcolară respectivă. Directorul
este membru de drept al consiliului de administrație.
(3) După constituirea consiliului de administrație, membrii acestuia aleg un președinte de
ședință din randul cadrelor didactice, prin hotărare adoptată cu votul deschis al majorității.
Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult 6 luni, conduce ședințele
consiliului de administrație și semnează hotărarile adoptate in această perioadă.

Art.82 Varianta initiala
(1) Unitatile de învatamânt preuniversitar sunt conduse de consiliile de administratie si
de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. În exercitarea atributiilor ce le revin,
consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral si cu comitetul de
parinti.
(2) Consiliul de Administratie (CA) este organul suprem de conducere a unitatii de
învatamânt si este format din 1/3 membri cadre didactice alese de catre personalul didactic al
scolii si 1/3 reprezentanti ai parintilor si 1/3 reprezentanti ai consiliului local, desemnati de
catre acestia si care nu pot fi cadre didactice în unitatea scolara respectiva.
(3) Marimea Consiliului de Administratie variaza între 7–15 membri, în functie de marimea
unitatii de învatamânt si se întâlneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
directorului, a presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi dintre membri.

III. Art. 228. varianta modificata
(1) Funcţia de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadre
didactice membre ale corpului naţional de experţi in management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct se organizează de
unitatea de invăţămant.
(3) In urma promovării concursului, directorul şi directorul adjunct incheie contract de
performanță cu primarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea de
invăţămant.
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţi de invăţămant preuniversitar nu pot avea funcții de
conducere in cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului.

Art.226 varianta initiala
(1) Functia de director se ocupa prin concurs public, de catre cadre didactice membre
ale corpului national de experti în management educational.
(2) Functia de director adjunct se ocupa prin concurs organizat de unitatea de învatamânt.
(3) În urma promovarii concursului, directorul si directorul adjunct încheie contract de
management cu primarul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla unitatea de
învatamânt.
(4) Directorul si directorul adjunct din unitati de învatamânt preuniversitar nu pot fi membri ai
unui partid politic pe perioada exercitarii mandatului.

IV. Art. 229. varianta modificata
(1) Consiliul de administraţie stabileşte componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea
postului de director, respectiv director adjunct al unităţii de invăţămant preuniversitar. Din
comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului şcolar, precum
şi un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, in funcţie de unităţile aflate in
subordine.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi
director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(3) Consiliul de administraţie validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de
director, respectiv director adjunct și emite decizia de numire in funcția de director, respectiv
director adjunct.
(4) Directorul incheie un contract de performanţă cu primarul. Metodologia-cadru a contractului
de performanţă este stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Dacă in termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judeţean nu se pronunţă asupra
contractului de performanţă, acesta se consideră aprobat tacit.
(5) Directorul unităţii de invăţămant poate fi eliberat din funcţie:
a) prin decizia consiliului de administraţie cu votul a 2/3 dintre membri;
b) prin decizia consiliului local, respectiv judeţean in cazul liceelor, doar dacă se constată
neindeplinirea contractului de performanţă incheiat cu aceste consilii. In ambele situaţii
realizarea unui audit din partea inspectoratului școlar judeţean este obligatorie.
(6) In condiţiile vacantării funcţiei de director, pană la organizarea unui nou concurs, conducerea
interimară este preluată de către directorul adjunct sau un cadru didactic membru in Consiliul de
Administrație, care devine automat şi ordonator de credite.

Art.227 varianta initiala
(1) Consiliul de administratie stabileste componenta comisiei de concurs pentru
ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unitatii de învatamânt
preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, un reprezentant al inspectoratului scolar
precum si un reprezentant al consiliului local, respectiv judetean, în functie de unitatile aflate
în subordine.
(2) Metodologia, organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director
se stabileste prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Consiliul de administratie, valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de
director, respectiv director adjunct.
(4) Directorul încheie un contract de performanta cu consiliul local/consiliul judetean (pentru
licee). Metodologia - cadru a contractului de performanta este stabilita prin ordin al
ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Daca în termen de 30 de zile
consiliul local/consiliul judetean nu se pronunta asupra contractului de performanta, acesta se
considera aprobat tacit.
(5) Directorul unitatii de învatamânt poate fi eliberat din functie:
a) prin decizia consiliului de administratie cu votul a 2/3 dintre membri;
b) prin decizia consiliului local, respectiv judetean în cazul liceelor, doar daca se
constata neîndeplinirea contractului de performanta încheiat cu aceste consilii. În
ambele situatii realizarea unui audit din partea Inspectoratului Scolar Judetean este
obligatorie.
(6) In conditiile vacantarii functiei de director, pâna la organizarea unui nou concurs,
conducerea interimara este preluata de catre presedintele consiliului de administratie care
devine automat si ordonator de credite.

duminică, 11 aprilie 2010

Eu ce le spun mâine colegilor?

Săptămâna trecută eram sigur că mâine greva generală va cuprinde întreaga ţară. Nicio clipă nu am crezut că greva colegilor de la Buzău va înceta după vacanţă. Mă aşteptam ca ea să continue, iar federaţiile noastre sindicale să facă demersurile pentru declanşarea grevei generale. Acum sunt bulversat. Nu-mi vine să cred că greva profesorilor de la Buzău a încetat, dar sunt convins că presiunile asupra lui Nelu Dobre au fost uriaşe şi că ele nu au venit doar din partea MECTS. A fost singur împotriva tuturor şi pentru acest lucru ar trebui să le fie ruşine tuturor liderilor judeţeni şi celor de la federaţiile naţionale.
Mâine va trebui să le răspund colegilor când mă vor întreba de ce nu declanşăm greva generală. Şi chiar nu ştiu ce să le răspund. Motive sunt nenumărate, iar momentul este destul de bun. Din ce observ pe forumuri, bloguri, din discuţiile purtate în cancelarie înţeleg că majoritatea profesorilor doreşte declanşarea grevei generale. În liceul meu, din 51 de colegi care şi-au exprimat opţiunea în legătură cu declanşarea grevei generale, doar 4 au declarat că nu sunt de acord.
Eu nu mi-am pierdut încă speranţa că de data aceasta vom şti să luptăm pentru drepturile noastre. Am încredere în liderii FSLI. Avem aproape 200000 de membri. Suntem o forţă. Oare nu a venit vremea să le arătăm guvernanţilor acest lucru?

vineri, 9 aprilie 2010

Ce a declarat de fapt domnul Aurel Cornea la dezbaterea organizată la BCU

Ministerul Educaţiei a organizat joi la Biblioteca Centrală Universitară o nouă dezbatere publică asupra proiectului Legii Educaţiei Naţionale. Pentru că pe forumul edu.ro au apărut interpretări diferite ale afirmaţiilor făcute la dezbatere de preşedintele FSLI, domnul Aurel Cornea postez o parte din articolul publicat pe www.realitatea.net

Prezent la dezbatere, liderul FSLI, Aurel Cornea, a declarat că noua Lege a Educaţiei are părţi bune care dau "coerenţă actului legislativ în ceea ce priveşte educaţia", însă în continuare rămân şi părţi care îl nemulţumesc.

"De exemplu, nu putem accepta capitolul legat de structura şcolarizării, deoarece nu asigură competenţe absolvenţilor de nouă clase, iar cei din mediul rural, foarte puţini vor continua studiile. De asemenea, nu acceptăm problema titularizării pe post. În formula propusă de noua Lege a Educaţiei, nu mai există niciun fel de stabilitate a cadrelor didactice", a declarat Aurel Cornea pentru REALITATEA.NET.

Liderul sindical a mai adăugat pe lista nemulţumirilor şi problemele în ceea ce priveşte managementul şcolii, mai exact, numirea directorului, rolul consiliului de administraţie şi ponderea profesorilor în consiliul de adminstraţie (părinţii, administraţia locală şi profesorii vor reprezenta, fiecare, câte o treime în consiliul de administraţie, potrivit noii legi - n.r.).

Ar fi păcat ca liderii noştri să dea înapoi. Trebuie să fim uniţi şi să dovedim că suntem o forţă. Colegii de la Buzău au dovedit că se poate. Nu trebuie să cedăm. Legea Educaţiei Naţionale nu trebuie să fie adoptată în forma actuală. Avem dreptul să spunem ce ne convine şi ce nu ne convine. Spre deosebire de ei, noi avem argumente.

joi, 8 aprilie 2010

Singurele modificări aduse proiectului Legii Educaţiei Naţionale sunt greşelile gramaticale

„Nu vom face nicio modificare în ceea ce priveşte principiile de bază ale legii, ci doar am corectat greşelile gramaticale.“,
DANIEL FUNERIU, ministrul educaţiei

SCHIMBĂRI

Decalogul „Funeriu”
  1. Învăţământul obligatoriu va fi de zece ani;
  2. Grupa pregătitoare de la grădiniţă va fi obligatorie;
  3. Clasa a IX-a va face parte din ciclul gimnazial;
  4. La fiecare doi ani, elevii din clasele I-VIII vor trece prin evaluări;
  5. Examenul de Bacalaureat va fi simplificat: două probe scrise;
  6. Finanţarea sistemului de învăţământ se va face pe cap de elev;
  7. Din consiliul de administraţie al şcolii vor face parte repre zentaţi ai părinţilor, ai comunităţii locale şi ai profesorilor;
  8. Sistemul va fi descentralizat până la nivelul şcolilor;
  9. Viitorii profesori vor trebui să aibă studii de licenţă, de masterat didactic şi un an de ucenicie;
  10. Examenul de titularizare va fi susţinut în cadrul unităţii de învăţământ.
Sursa: www.edu.ro
Domnul Funeriu este iresponsabil. Şcoala românească stă pe un butoi cu pulbere. În scurt timp în toate judeţele va începe greva generală. Ghinionul nostru este că nu avem mai mulţi lideri de sindicat precum Ion Dobre de la Buzău. Liderii de sindicat vor trebui să facă demersurile necesare pentru declanşarea grevei generale. Cred că de data aceasta vom merge până la capăt. Nemulţumirile acumulate sunt prea mari ca să ne mai mulţumim cu jumătăţi de măsură.

marți, 6 aprilie 2010

M-ai dezamăgit, Gabriel Berca!

Cândva spuneam că mi-ar plăcea ca din echipa lui Crin Antonescu să facă parte şi Gabriel Berca. L-am apreciat pe acest politician, deşi nu l-am cunoscut prea bine. Îmi plăcea discursul lui, îmi plăcea că întotdeauna avea replică, îmi plăcea fermitatea pe care o avea atunci când îşi susţinea opiniile. Acum îmi dau seama că am greşit şi că m-am grăbit atunci când mi-am exprimat părerea despre omul politic Gabriel Berca. Acum am înţeles faptul că el nu poate să facă parte decât din echipa care câştigă întotdeauna. El nu poate fi decât şef. Nici nu contează unde. Poate fi şi prefect, poate fi şi Secretar General al Guvernului, poate fi şi şeful filialei judeţene a unui partid. Nici măcar nu contează dacă este PNL sau PDL. Pentru Gabriel Berca important este să fie acolo unde se fac jocurile, unde se împart cărţile sau ... banii.
Aş vrea să-i spun lui Gabriel Berca faptul că în timp ce el pleacă din PNL, numeroşi oameni valoroşi intră în PNL pentru a face parte dintr-o echipă tânără şi competitivă alături de care speră să înregistreze victorii pe plan politic în viitorul nu foarte îndepărtat. Sunt mulţi cei care au ales să intre în PNL acum, la greu, şi nu doar atunci când se află la guvernare. Caracterele tari se afirmă în imprejurări grele şi se călesc în lupte cu adversari puternici. Eu, spre deosebire de Gabriel Berca, am învăţat din istorie că şi un adversar care pare foarte puternic poate fi învins prin vitejie, prin tenacitate şi chiar prin trădarea trădătorilor.

luni, 5 aprilie 2010

Poze cu elevii mei

Le sunt dator elevilor mei de la clasa a 10-a A cu poze de la expoziţa ,,O poveste despre libertate'' organizată la Reprezentanţa Comisiei Europene din Bucureşti. Recunosc faptul că a fost o acţiune reuşită. Mi-a plăcut mult implicarea lor. Deşi concursul organizat ad-hoc trebuia să aibă şi câştigători, am decis împreună cu doamna Andrea Varga că toţi sunt câştigători. Păcat că astfel de acţiuni reuşite sunt destul de rare.sâmbătă, 3 aprilie 2010

PAŞTE FERICIT!


Paşte Fericit, dragi prieteni şi colegi! Lumina Învierii Domnului să vă aducă în suflete speranţă, linişte, bucurie, iubire.

vineri, 2 aprilie 2010

Am fost acolo

Nu a ieşit deloc rău. Puteam fi mai mulţi, dar pentru început este bine şi aşa. Ne revedem la anul. Felicitări, Lilick! Mulţumim celor care au participat şi celor care au fost măcar cu sufletul alături de noi.PLIMBAREA VIOLET

Astăzi voi participa împreună cu fetele mele la un adevărat festival al culorii violet. Pentru câteva ore voi uita de culorile gri, maro şi negru care ne înconjoară în fiecare zi şi mă voi bucura de verdele Parcului Cişmigiu şi mai ales de violetul pe care îl vom purta noi, participanţii la ,,Plimbarea Violet''. Sper să fie astăzi în violet toţi cei care înţeleg libertatea ca o datorie şi nu doar ca pe un drept natural şi imprescriptibil. Fiţi alături de noi într-una din aceste locaţii!


joi, 1 aprilie 2010

Violet, mon amour!

Iubesc culoarea violet. Mâine voi purta ceva violet nu doar pentru că îmi place această culoare, ci pentru că astfel vreau să spun şi eu alături de prietenii mei:
,,Nu, domnule Băsescu, România nu este doar ţara dumneavoastră, a Partidului Democrat Liberal şi a celor 5 milioane de români care v-au votat! Nu, domnule Băsescu, nu veţi putea să ne faceţi să tăcem şi să acceptăm dictatura!''