luni, 26 noiembrie 2012

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar


        In baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 135. -
Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care se face transferul."
   2. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 148. -
Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, in urmatoarele situatii:
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar."
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. III. -
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Bucuresti, 7 noiembrie 2012.
Nr. 6.152.
marți, 20 noiembrie 2012

Din tot sufletul, o susțin pe Alina Gorghiu!

       Am cunoscut-o în urmă cu 4 ani și am purtat multe bătălii împreuna. Am salvat istoria neamului românesc, atunci când s-a dorit scoaterea ei din Planul cadru pentru clasa a XII-a la profilul tehnic, am promovat mișcarea sportivă în rândurile elevilor, am derulat campanii pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și în familie, am trimis gratuit elevii și studenții la teatru, am cinstit marile momente și marile personalități din istoria neamului românesc, am oferit cărți și cadouri copiilor nevoiași, am oferit excursii cu tematică istorică elevilor și dascălilor din sectorul 5. Întotdeauna, când am avut de semnalat vreo nemulțumire a dascălilor, Alina Gorghiu m-a ascultat, m-a sfătuit și a preluat plângerea mea, după care mi-a oferit o soluție de rezolvare a problemei. Niciodată nu a refuzat să se implice în soluționarea problemelor breslei dascălilor și a fost mereu aproape de noi.
       Pentru că Alina Gorghiu ne-a susținut mereu și ne-a promovat interesele, noi, cei peste 30 de profesori din OCD-PNL sector 5, avem datoria morală, dar și plăcerea de a o susține pentru obținerea unui nou mandat de deputat în Colegiul 22 din Sectorul 5. Pentru tot ceea ce a făcut pentru oamenii din colegiu, dar și din întregul Sector 5, Alina Gorghiu trebuie să rămână ,,Avocatul în Parlament'' al cetățenilor din acest colegiu.

duminică, 18 noiembrie 2012

Nu mai am timp să scriu, dar vă invit să recitiți articolele scrise în ultimii 4 ani

     Nu mai am timp să scriu pe blog și nici nu mai am timp să citesc blogurile prietenilor. Am multe îndatoriri de serviciu în ISMB și o mulțime de alte lucruri de făcut, încât îmi rămâne prea puțin timp pentru a scrie. De 4 ani, am postat numeroase articole pe blogul meu și pe blogurile prietenilor. De când sunt în ISMB, seara, sunt mult prea obosit ca să mă apuc să scriu pe blog. Cu greu, reușesc doar să exprim, din când în când, gânduri și comentarii la statusurile prietenilor pe Facebook. Sunt convins că voi reuși să revin alături de prietenii mei, bloggerii liberali, și să promovez, ca și altădată, ideile și acțiunile politicienilor liberali. Sper ca până atunci articolele mele vechi vor fi citite cu plăcere de prietenii mei.