sâmbătă, 25 august 2012

Pe 1 septembrie 2012, Alina Gorghiu vă invită la bibliotecă şi teatru

     Dragi prieteni, pe 1 septembrie 2012, începând cu ora 16,00, sunteţi invitaţii Alinei Gorghiu şi ai mei la cele două evenimente deosebite.

miercuri, 15 august 2012

La mulţi ani, Maria! La mulţi ani, Mariana!

        Pentru orice creştin, această zi este una importantă. Pentru mine, este şi mai importantă pentru că pe fetiţa mea o cheamă Maria, iar pe soţie o cheamă Mariana. Deşi, ar fi trebuit să stau cu ele, datoria m-a chemat şi astăzi la muncă. M-am întors acasă foarte târziu şi abia am reuşit să mergem printr-un mall ca să mâncăm, să ne plimbăm şi să facem mici cumpărături. Câteva zeci de minute, am trecut şi prin părculeţul de joacă din capătul străzii. Mai am timp să citesc câteva pagini dintr-o carte de istorie şi apoi se încheie această zi. Mâine este o nouă zi de muncă în ISMB şi trebuie să fiu odihnit. Îmi place mult ceea ce fac, îmi place să lucrez alături de colegii mei şi sunt convins că munca noastră va fi foarte repede apreciată de colegii din sistemul de învăţământ preuniversitar bucureştean.

luni, 6 august 2012

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, sesiunea 2012, seria a III-a

Anexa la OMECTS nr. 4969/02.08.2012

6 august 2012
Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
6 – 12 august 2012
Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
12 august 2012
Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.
13-14 august 2012
Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
16-17 august 2012
Inspectoratele școlare transmit la MECTS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
20-23 august 2012
Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS
24 august 2012
Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
24 august 2012
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
27-31 august 2012
Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.
27 august – 3 septembrie 2012
Soluționarea contestațiilor
3 septembrie 2012
Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
3-4 septembrie 2012
Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
7 septembrie 2012
Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional
Un semnal de alarmă

      Profesorul de limba şi literatura română Florin Moldovan are dreptate. Articolul său surprinde frustrările unui tânăr cadru didactic, foarte bine pregătit şi încrezător în calităţile sale umane şi în competenţele sale profesionale, care se vede pus în situaţia de a renunţa la cariera didactică şi de a-şi alege un alt drum. Florin, colegul nostru de breaslă, trage un semnal de alarmă. El va fi recepţionat şi  sunt convins că, măcar în anii viitori, se va schimba ceva. Stă în puterea noastră să reuşim să redăm cadrelor didactice demnitatea de altădată.

duminică, 5 august 2012

Revistă şi radio on-line pentru liceeni

      Liceenii sunt şi vor rămâne prietenii mei. Lumea liceenilor este o lume cu totul specială. Liceele sunt spaţii în care se desfăşoară impresionante lecţii de viaţă şi în care se trăiesc diverse experienţe pozitive care trebuie popularizate. În acelaşi timp, experienţele negative trebuie cunoscute, analizate şi combătute. O revistă şi un post de radio on-line făcute de liceeni şi pentru liceeni ar contribui la schimbarea în bine a stării de lucruri din licee.
      Consider că este imperios necesară înfiinţarea unui post de radio on-line şi o revistă săptămânală care s-ar putea numi ,,Ani de liceu’’, care se vor adresa în principal categoriei de vîrstă 14-20 de ani. Acestea vor prezenta aspecte din viaţa liceenilor, activitatea instructiv-educativă din licee şi vor contribui la mediatizarea a ceea ce se întâmplă semnificativ în licee. Ele vor contribui şi la popularizarea programelor şi campaniilor educative.
   Costurile iniţiale ale proiectului constau în achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare pentru emisia on-line a radioului. Tipărirea revistei se poate face într-unul din liceele care pregătesc elevi în acest domeniu, iar costurile necesare pentru editare şi tipărire se pot acoperi din publicitate şi sponsorizări.
     Beneficiile implementării acestui proiect ar fi numeroase. Viaţa şcolară din licee va fi mai corect mediatizată. Mesajele educative vor fi mai direct, mai prompt şi mai corect recepţionate. Campania negativă făcută oamenilor şcolii ar fi mai redusă şi ar creşte încrederea în şcoală ca instituţie prin popularizarea numeroaselor experienţe pozitive. Elevii vor avea o tribună unde să se facă văzuţi şi auziţi.