luni, 6 august 2012

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, sesiunea 2012, seria a III-a

Anexa la OMECTS nr. 4969/02.08.2012

6 august 2012
Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
6 – 12 august 2012
Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
12 august 2012
Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.
13-14 august 2012
Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
16-17 august 2012
Inspectoratele școlare transmit la MECTS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
20-23 august 2012
Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS
24 august 2012
Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
24 august 2012
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
27-31 august 2012
Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.
27 august – 3 septembrie 2012
Soluționarea contestațiilor
3 septembrie 2012
Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
3-4 septembrie 2012
Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
7 septembrie 2012
Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional
Un comentariu:

Anonim spunea...

La ce bun mai organizati , la nivel de ISMB,concursuri de selectie pentru nu stiu ce fel de experti, daca atunci cand numiti directori acest lucru nu conteaza? Am constatat ca nu acesta este unul dintre criterii. Dar as dori sa stiu care sunt criteriile avute in vedere. Poate le postezi.