duminică, 5 august 2012

Revistă şi radio on-line pentru liceeni

      Liceenii sunt şi vor rămâne prietenii mei. Lumea liceenilor este o lume cu totul specială. Liceele sunt spaţii în care se desfăşoară impresionante lecţii de viaţă şi în care se trăiesc diverse experienţe pozitive care trebuie popularizate. În acelaşi timp, experienţele negative trebuie cunoscute, analizate şi combătute. O revistă şi un post de radio on-line făcute de liceeni şi pentru liceeni ar contribui la schimbarea în bine a stării de lucruri din licee.
      Consider că este imperios necesară înfiinţarea unui post de radio on-line şi o revistă săptămânală care s-ar putea numi ,,Ani de liceu’’, care se vor adresa în principal categoriei de vîrstă 14-20 de ani. Acestea vor prezenta aspecte din viaţa liceenilor, activitatea instructiv-educativă din licee şi vor contribui la mediatizarea a ceea ce se întâmplă semnificativ în licee. Ele vor contribui şi la popularizarea programelor şi campaniilor educative.
   Costurile iniţiale ale proiectului constau în achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare pentru emisia on-line a radioului. Tipărirea revistei se poate face într-unul din liceele care pregătesc elevi în acest domeniu, iar costurile necesare pentru editare şi tipărire se pot acoperi din publicitate şi sponsorizări.
     Beneficiile implementării acestui proiect ar fi numeroase. Viaţa şcolară din licee va fi mai corect mediatizată. Mesajele educative vor fi mai direct, mai prompt şi mai corect recepţionate. Campania negativă făcută oamenilor şcolii ar fi mai redusă şi ar creşte încrederea în şcoală ca instituţie prin popularizarea numeroaselor experienţe pozitive. Elevii vor avea o tribună unde să se facă văzuţi şi auziţi.

Niciun comentariu: