marți, 28 mai 2013

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare-etapa a III-a

     După încheierea celor două etape de înscriere, avem 14935 de elevi înscriși la clasa pregătitoare, cu 4726 de elevi mai mult decât anul trecut. Inițial, aveam în proiectul planului de școlarizare aproximativ 12000 de locuri, dar în urma solicitărilor unităților școlare au fost alocate locuri și clase suplimentare. 
     Între 27-31 mai 2013 vor fi centralizate și soluționate de către comisia de înscriere constituită la nivelul ISMB solicitările părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Înscrierile copiilor neînscriși vor continua și după data de 31 mai 2013, aceștia urmând să fie distribuiți de către comisia de înscriere din ISMB la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile. În același timp, CMBRAE va continua să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor.