sâmbătă, 30 iunie 2012

La mulţi ani, dragi învăţători!

       Ziua de 30 iunie a fost aleasă ca zi a învăţătorului, deoarece pe 30 iunie 1927 este ziua de naștere a Asociației Generale a Învățătorilor din România. Ziua Învăţătorului se sărbătoreşte, în ultimii ani, şi pe data de 5 iunie. Cred că învăţătorii noştri merită cât mai multe astfel de zile în care să ne amintim de ei şi să le mulţumim. 
       Tuturor doamnelor educatoare, doamnelor şi domnilor învăţători le doresc, din tot sufletul, sănătate, putere de muncă, linişte sufletească, satisfacţii profesionale şi le mulţumesc pentru eforturile pe care le depun în slujba copiilor acestei ţări.

vineri, 29 iunie 2012

Mulţumim, Liviu Marian Pop!

      Astăzi, 29 iunie 2012, este ultima zi a interimatului lui Liviu Marian Pop la conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Au trecut foarte repede cele 45 de zile. S-au întâmplat foarte multe lucruri bune şi poate că au existat şi unele neîmpliniri. În cursul zilei de astăzi, ministrul interimar va face public raportul de activitate pentru aceasta perioadă şi va propune câteva lucruri care trebuie realizate pe termen mediu. Sper ca tot el să aibă şansa de a le realiza. Pentru tot ceea ce a făcut în cele 45 de zile,  Liviu merită mulţumirile şi felicitările noastre.

miercuri, 27 iunie 2012

Realitatea Tv devine tot mai greu de suportat

      Cu fiecare zi care trece, postul Realitatea Tv dovedeste ca a trecut cu arme şi bagaje în tabăra adversarilor USL. Printre ,,preferaţii'' jurnaliştilor acestui post se numără ministrul Liviu Marian Pop. În câteva rânduri, scârbit de lipsa de scrupule a acestora, am postat câteva comentarii pe Facebook şi site-ul realitatea.net, în care le ceream mai multă obiectivitate şi respect faţă de cititori.
       Astăzi, m-a intrigat comentariul postat la acest filmuleţ. Cum pot să spună că ministrul a fost încurcat de această problemă, când eu, deşi nu mă pricep la matematică, urmând indicaţiile date de el (f+b=26; f-2=2(b-3)), am obţinut acelaşi rezultat, pe care l-au dat şi deştepţii de la această televiziune? De fapt, ,,deştepţii'' aşteptau răspunsul final, iar ministrul le-a spus doar cele 2 ecuaţii, pe care ei ar fi trebuit să le rezolve.

marți, 26 iunie 2012

Ordinul MECTS nr. 3.794/2012 - Structura anului şcolar 2012-2013

      In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a l Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportu lui, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare
(2)
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Art. 2.
- Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012
In perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 22 decembrie 2012 - duminica, 13 ianuarie 2013
 Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara - sambata, 6 aprilie 2013 - duminica, 21 aprilie 2013
Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013
 Vacanta de vara - sambata, 22 iunie 2013 - duminica, 8 septembrie 2013

Art. 3.
- In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art. 4. -
(1) Saptamana 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel”, avand un orar specific
(2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -
(1)
Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

Art. 6. -
(1)
In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art. 7.
- Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 8.
- Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Catalin Ovidiu Baba
Bucuresti, 24 aprilie 2012.
Nr. 3.794

     Anul viitor, Paştele ortodox va fi sărbătorit pe 5 mai 2012. Acest lucru înseamnă că vacanţa de primăvară nu va mai fi vacanţa de Paşte. Cred că s-a strecurat o greşeală, pentru că îmi este greu să accept faptul că această structură a anului şcolar a fost stabilită de nişte păgâni.
 
  

luni, 25 iunie 2012

Ministrul de care avem nevoie

         Avem nevoie de Liviu Marian Pop la conducerea MECTS. El ştie mai bine decât oricine altcineva care sunt problemele din sistemul de învăţământ preuniversitar românesc şi are soluţii pentru rezolvarea majorităţii acestora. În plus, este tânăr şi curajos, calităţi atât de necesare în actualul context politico- economic. Îmi place atitudinea lui fermă şi dorinţa de a îndrepta greşelile făcute de guvernările trecute. Aştept numirea lui ca ministru titular şi sunt sigur că, într-un timp foarte scurt, se vor convinge toţi că Liviu Marian Pop este omul cel mai potrivit pentru a ocupa portofoliul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

sâmbătă, 16 iunie 2012

Ministrul Liviu Marian Pop anunţă deblocarea posturilor vacante în învăţământul preuniversitar

       Ministrul interimar al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului anunţă rezolvarea în cel mai scurt timp a deficitului de posturi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Se vorbeşte depre deblocarea a 5500 de posturi începând cu 1 septembrie 2012. Este un lucru foarte bun, pentru că, în prezent, în multe unităţi şcolare activitatea este blocată. Cred că pentru anul viitor vor urma şi alte măsuri, care vor avea ca obiectiv principal redarea demnităţii personalului didactic. Fără un personal didactic foare bine pregătit şi motivat, orice alte măsuri de reformă nu vor avea nicio finalitate. Mă bucură atenţia pe care ministrul Liviu Marian Pop o acordă profesorilor şi sunt convins că el va beneficia în continuare de sprijinul total al acestora.

duminică, 10 iunie 2012

Noaptea absolvenților

      De multă vreme, mă gândesc să propun o alternativă la banchetele organizate de/pentru liceeni la sfârșitul clasei a 12-a. O fac acum, după ce am citit ceea ce scrie domnul profesor Florea Costache, într-un articol publicat în ,,Tribuna Învățământului'', din care redau o mică parte:
,,[...]Se întreabă cineva dacă aceste petreceri nu creează frustrări acelor elevi care, din punct de vedere material, nu-și permit să participe la ele? Părinții sunt puși într-o situație delicată, deoarece nu pot asigura propriului copil sumele necesare participării la banchet, fără a mai lua în considerare suma pentru toaletele necesare acestui eveniment[...]Cum se simt acei elevi care nu pot să participe la acest eveniment?Acești elevi trăiesc un prim șoc, ei percep cu tristețe aceste inegalități sociale, care vor lăsa urme asupra stării lor psihice. [...]Nu cumva dorința firească a tinerilor de a se veseli și necesitatea fizică și psihică de recreere sunt transformate în afaceri, neglijându-se latura socială și morală? Nu cumva aceste ban(i)chete, care nu mai simbolizează încununarea unei reușite, ascund alte interese?
       Prin 2001-2002, am participat, în Pavilionul Central ROMEXPO, împreună cu elevii din clasa la unde eram diriginte, care nu era clasă terminală, la o noapte distractivă, un fel de Revelion organizat de Marian Vanghelie. Toată noaptea, pe scenă s-au aflat cei mai în vogă artiști, iar elevii și profesorii au dansat și au primit gratuit pachete cu mâncare, dulciuri și băuturi răcoritoare. Au fost peste 7 ore de distracție, pentru care elevii și profesorii nici măcar nu au știut cui să mulțumească. Nu am știut niciodată cine și de ce a organizat acea acțiune. Cred că o astfel de ,,petrecere'', de fapt manifestare educativ-distractivă, ar trebui să fie organizată de către Primăria Municipiului București și ISMB pentru toți absolvenții liceelor din București. Nu numai că elevii, supravegheați de profesorii diriginți, ar avea o noapte de neuitat, dar, cu această ocazie, universitățile ar putea să-și prezinte oferta educațională, agenții economici să prezinte ofertele de locuri de muncă, iar instituțiile statului și organizațiile non-guvernamentale ar putea să lanseze programe și să transmită mesaje educative pentru copii și tineret.

Scrisoarea FSLI către Ministrul Educației, Liviu Marian Pop

       În ultimul număr al ,,Tribunei Învățământului'', a fost publicată o scrisoare trimisă de FSLI către Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, care cuprinde propuneri de modificare a LEN. Mi se par interesante propunerile și de aceea le scriu într-o formă succintă:
1. Modificarea nivelurilor sistemului de învățământ preuniversitar, astfel:
a) educația timpurie(0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar, care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, grupa pregătitoare (3-6/7 ani);
b) învățământul primar, care cuprinde clasele I-IV;
c) învățământul secundar, care cuprinde:
-învățământul gimnazial, cu clasele V-VIII,
-învățământul secundar inferior liceal, cu clasele IX-X,
- învățământul secundar superior liceal, cu clasele de liceu XI-XII pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională și XI-XIII pentru filiera tehnologică.
2. Modificarea componenței consiliului de administrație, astfel încât ponderea cadrelor didactice să fie mai mare.
3. Eliminarea din LEN a titularizării pe post și reglementarea ca singură formă-titularizarea în sistemul de învățământ preuniversitar, după promovarea examenului de definitivat, prin concurs.
4. Demararea unei reforme curriculare reale, prin modificarea de urgență a programelor, planurilor-cadru și manualelor școlare.
5. Modificarea Legii nr. 1/2011, în sensul de a se consacra dreptul personalului didactic auxiliar de a beneficia de decontarea cheltuielilor de navetă
6. Reintroducerea dispoziției existente în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime în învățământ, fără diminuarea salariului.
        Cred că este un lucru bun faptul că actualul ministru al educației este receptiv la propunerile venite din partea partenerilor sociali. Domnul Funeriu a creat haos în sistemul de învățământ românesc tocmai pentru faptul că nu a discutat cu nimeni, iar proiectul LEN nu a fost pus în dezbatere publică. Sunt sigur că măcar o parte dintre propunerile sindicatelor, ale părinților și ale organizațiilor nonguvernamentale se vor regăsi printre amendamentele care vor fi aduse LEN.

sâmbătă, 9 iunie 2012

Cotizația sindicală se reține pe statul de plată doar membrilor de sindicat care adresează conducerii unității școlare o solicitare scrisă

         Pentru că m-am săturat de minciunile din presa pedelistă, pentru corecta informare a tuturor, postez ordinul comun din 29.05.2012, care permite reținerea pe statul de plată a cotizației sindicale și a ratelor la CAR și bănci.

vineri, 8 iunie 2012

Jos cenzura!

      În februarie 2011, din solidaritate cu Emi Avrămescu (Sinvlex), căruia, deoarece avea postat pe blogul personal sloganul ,,Jos Băsescu!'', i-a fost  suspendat contul de pe forumul edu.ro, am  anunțat, pe blogul meu și pe forumul respectiv, faptul că nu voi mai intra nici eu pe acest forum, până în februarie 2013, când expiră suspendarea prietenului meu. Zilele trecute, am dorit să reintru pe forum, pentru a saluta numirea lui Liviu Marian Pop la conducerea MECTS. Pentru că nu-mi mai amintesc numele de utilizator și parola contului vechi sau moderatorii nu-mi mai dau posibilitatea să intru pe forum cu acele date, mi-am făcut un cont nou și am postat câteva gânduri și urări de bine pentru Liviu Marian Pop. Ce credeți că au făcut moderatorii pedeliști ai acestui forum? Mi-au suspendat noul cont și mi-au lăsat acest mesaj: ,,Contul tău a fost suspendat temporar. Suspendarea va înceta pe data de 21 Oct 2039, 12:14 AM''. Înseamnă că eu voi mai intra pe acest forum doar peste 27 de ani, când voi fi proaspăt pensionar.  
      Condamn faptul că, pe acest forum, moderatorii practică, în mod arbitrar, cenzura libertății de exprimare. Eu mă văd pus în imposibilitatea de a-mi exprima opiniile pe acest forum public. Acum, când vremurile s-au schimbat, când prietenul nostru Liviu Marian Pop este ministru al educației, aș dori să-mi aduc, ca și în anii trecuți, un modest aport la informarea colegilor de breaslă. O voi face doar pe blogul personal și voi aștepta ca prietenii PDL să-și primească ,,răsplata'' cu vârf și îndesat.

Domnul Primar Andrei Chiliman are nu doar votul, ci și respectul meu!


Stimată Doamnă / Stimate Domnule, 

Ziua de duminică, 10 iunie, este unul din acele momente din viața comunității noastre în care suntem chemați să ne facem datoria. Duminică, 10 iunie, ne vom afla, cu toții, în fața unei alegeri importante. Avem de ales între a-i lăsa pe alții să decidă viitorul comunității nostre și a decide noi, prin votul fiecăruia, ceea ce este bine și ceea ce ar fi rău pentru Sectorul 1 și pentru București. 

Vă chem să decideți dumneavoastră, într-un număr cât mai mare, viitorul Sectorului 1 și al Bucureștiului! 

Duminică, 10 iunie, veți avea la dispoziție o armă teribilă, de care se tem toți politicienii care vor să vă șmecherească: votul. Votul este singura armă pe care o puteți folosi cu eficiență împotriva sau în sprijinul celor care vă cer să investiți în ei încredere. Inclusiv împotriva mea sau în sprijinul meu. Folosiți această armă pe 10 iunie!

Din primul moment în care ați investit în mine încrederea dvs., am înțeles un adevăr pe care mulți îl neagă: Sectorul 1 nu este doar cea mai dezvoltată comunitate din România, ci și comunitatea cu cel mai dezvoltat spirit civic. În Sectorul 1, trăiesc românii cel mai bine informați, cei mai severi critici ai politicienilor și ai primarilor. Sunteți, din acest punct de vedere, românii cel mai greu de păcălit de către orice politician care încearcă să umble cu șmecherii. În Sectorul 1, nu se câștigă alegerile cu diversiuni de două parale și cu promisiuni mincinoase. Aici, la noi, nu merg pomenile electorale și cumpărarea de voturi la bucată. Sunteți oameni serioși și implicați în viața cetății. De aceea, nu trebuie să permiteți nimănui să profite de prezența scăzută la urne pentru a-și crește scorul fără ca dumneavoastră să vă exprimați opinia prin vot!

Avem un singur tur la aceste alegeri, avem un singur vot! Vă îndemn să votați, pentru ca decizia să vă aparțină dumneavoastră, și nu altora.

Duminică, 10 iunie, aveți ocazia de a le da o lecție celor care v-au tratat șmecherește. Este pentru prima dată, în ultimii trei ani, când Elena Udrea și subordonații săi, care au vrut să controleze în întregime resursa financiară a Capitalei și a Sectorului 1, prin desființarea primăriilor de sector, nu mai pot fugi din fața judecății bucureștenilor. Judecați-i cu votul!

Duminică, 10 iunie, eu, Andrei Chiliman, mă prezint în fața judecății dumneavoastră. Mă prezint și cu realizările, dar și cu neîmplinirile, precum și cu proiectele de viitor: eficientizarea energetică a Sectorului 1 și combaterea șmecheriei. Atât a marii șmecherii a politicienilor, cât și a micii șmecherii de pe stradă. Mă prezint, de asemenea, cu angajamentul ferm că îmi voi face datoria și pe viitor, pentru ca Sectorul 1 să rămână "Capitala Capitalei", locul cel mai bun de trăit din București: cu cele mai multe și mai frumoase parcuri, cu cele mai bine dotate școli, grădinițe și spitale, cu cele mai bune străzi. Judecați-mă cu votul!

Dumneavoastră, și nu alții, trebuie să decideți dacă eu merit sau nu să rămân la datorie, ca primar al Sectorului 1. Am convingerea că vă veți face datoria cu seriozitate și cu implicare civică. Vă chem, de aceea, să vă exprimați decizia prin vot, duminică, 10 iunie.

Cu mult drag și cu toată încrederea,
ANDREI CHILIMAN
PRIMARUL SECTORULUI 1

Ce e val, ca valul trece!

         Deși USL se află de peste o lună la guvernare, majoritatea pedeliștilor sunt încă în funcții conducere. Sigur că este lăudabilă intenția liderilor noștri de a depolitiza instituțiile statului, dar amânarea deciziei înlocuirii persoanelor cu funcții de conducere din inspectorate și unitățile școlare nu poate să aducă nimic bun dascălilor și nici procesului de învățământ.Timp de 4 ani, funcțiile de conducere, îndrumare și control, accesul la proiectele POSDRU, participarea la cursurile gratuite de perfecționare și formare continuă au fost monopol PDL. Nouă, celor care eram membri ai altor partide sau eram apolitici, ne-au rămas doar durerea de a asista la pedelizarea masivă a învățământului românesc și încrâncenarea de a reuși să ne facem datoria, pentru a contrabalansa uriașa incompetență și nepăsare a celor promovați în funcții, doar pentru faptul că erau membri ai PDL.
       Este greu de înțeles cum niște anonimi au reușit să acumuleze averi și faimă într-un timp atât de scurt. Cunosc oameni care, fără să aibă merite deosebite, s-au trezit, în timpul guvernării pedeliste, nu doar deținători ai unor importante funcții de conducere, de îndrumare și control,  ci și metodiști, formatori, experți. Nu a existat concurs, mai mult sau mai puțin formal, la care pedeliștii să nu aibă porțile larg deschise. Nu a existat proiect pe fonduri europene la care pedeliștii să nu fie manageri, asistenți-manageri, formatori sau măcar cursanți.
       Cred că este foarte important ca epoca de glorie a pedeliștilor să înceteze și cei care s-au cocoțat în cele mai înalte funcții de conducere din sistemul de învățământ să fie ajutaţi să revină cu picioarele pe pământ. S-a confirmat și de această dată faptul că poetul nostru nepereche avea dreptate, atunci când spunea ,,ce e val, ca valul trece''.

marți, 5 iunie 2012

La MECTS vom avea un ministru titular

    Iosif Buble ne dă, pe blogul personal, o veste minunată. Liviu Marian Pop are șanse foarte mari să devină titularul portofoliului educației. Mă bucur pentru faptul că un profesor de liceu devine ministrul educației. În sfârșit, profesorii primesc recunoașterea societății, pe care o așteaptă de atâta amar de vreme. Am fost umiliți zeci de ani și am fost categoria profesională cea mai desconsiderată, dar acum putem privi înainte cu mândrie și cu multă speranță. A răsărit soarele și pe strada noastră. Trebuie să fim alături de ministrul nostru și să-l ajutăm să rezolve gravele probleme existente în sistemul de învățământ românesc. Dumnezeu să-i dea puterea să învingă. Sunt convins că mulți colegi de breaslă vor fi alături de el.

luni, 4 iunie 2012

Despre bacalaureatul diferenţiat

     Despre probele  examenului de bacalaureat, art 77 din LEN prevede:
4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
Proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă,
pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
Proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională
studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională
pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
Proba D de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin
nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru
certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute
la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
Proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal,
după cum urmează:
a) probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările;
b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor
naţionale;
c) două probe scrise, diferenţiate, după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
(i) matematică;
(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie.
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
(i) o limbă de circulaţie internaţională;
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane.
3. pentru filiera tehnologică:
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;
(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire.
4. pentru filiera vocaţională:
(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării;
(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.
      Avem nevoie de un bacalaureat diferenţiat, dar nu suntem pregătiţi pentru introducerea probelor transdisciplinare. Cred că probele scrise trebuie să fie  susţinute doar la câte o disciplină, ca şi până acum. Nu cred că elevii noştri sunt capabili să susţină o probă scrisă la fizică, chimie, biologie sau la istorie, geografie, economie, ci doar la una dintre acestea, la alegere.