marți, 26 iunie 2012

Ordinul MECTS nr. 3.794/2012 - Structura anului şcolar 2012-2013

      In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a l Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportu lui, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare
(2)
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Art. 2.
- Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012
In perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 22 decembrie 2012 - duminica, 13 ianuarie 2013
 Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara - sambata, 6 aprilie 2013 - duminica, 21 aprilie 2013
Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013
 Vacanta de vara - sambata, 22 iunie 2013 - duminica, 8 septembrie 2013

Art. 3.
- In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art. 4. -
(1) Saptamana 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel”, avand un orar specific
(2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -
(1)
Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

Art. 6. -
(1)
In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art. 7.
- Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 8.
- Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Catalin Ovidiu Baba
Bucuresti, 24 aprilie 2012.
Nr. 3.794

     Anul viitor, Paştele ortodox va fi sărbătorit pe 5 mai 2012. Acest lucru înseamnă că vacanţa de primăvară nu va mai fi vacanţa de Paşte. Cred că s-a strecurat o greşeală, pentru că îmi este greu să accept faptul că această structură a anului şcolar a fost stabilită de nişte păgâni.
 
  

Niciun comentariu: