luni, 4 iunie 2012

Despre bacalaureatul diferenţiat

     Despre probele  examenului de bacalaureat, art 77 din LEN prevede:
4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
Proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă,
pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
Proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională
studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională
pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
Proba D de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin
nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care
promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru
certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute
la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
Proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal,
după cum urmează:
a) probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările;
b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate
filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor
naţionale;
c) două probe scrise, diferenţiate, după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
(i) matematică;
(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie.
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
(i) o limbă de circulaţie internaţională;
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane.
3. pentru filiera tehnologică:
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;
(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire.
4. pentru filiera vocaţională:
(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării;
(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.
      Avem nevoie de un bacalaureat diferenţiat, dar nu suntem pregătiţi pentru introducerea probelor transdisciplinare. Cred că probele scrise trebuie să fie  susţinute doar la câte o disciplină, ca şi până acum. Nu cred că elevii noştri sunt capabili să susţină o probă scrisă la fizică, chimie, biologie sau la istorie, geografie, economie, ci doar la una dintre acestea, la alegere.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Asa e, nu suntem pregatiti pentru probe "transdisciplinare", in niciun caz la anul nu vom putea BAC-ul din 3 discipline (bio, fizica, chimie) cand ne-am pregatit clar pe o singura materie ca si disciplina de BAC!!!