luni, 26 noiembrie 2012

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar


        In baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 135. -
Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care se face transferul."
   2. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 148. -
Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, in urmatoarele situatii:
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar."
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. III. -
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Bucuresti, 7 noiembrie 2012.
Nr. 6.152.
Un comentariu:

Anonim spunea...

Directoarea Daia de la CT Mihai Bravu - Buc. are permanent atitudine agresiva fata de profesori,se comporta ca stapana pe mosie, e lipsita de respect fata de colectiv, tine doar de scaunul de director. Nu are competente manageriale, nu comunica ci ordona si jigneste toti salariatii prin comoportament stapan/sluga. Elevilor li se permite sa agreseze cadrele didactice in liceu si nu comunica "incidentele" la ISMB din dorinta de a acoperi managementul defectuos.