luni, 9 noiembrie 2009

Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar-Legea nr. 329 din 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice

Art. 10. - (1) În vederea încadrării în constrângerile
bugetare determinate de situaţia de criză economică, în
perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor
şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au
obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu
15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul
acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la
10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;
c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute
la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel
încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1)
se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea
organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor.
(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opţiunii
exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea
serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere,
precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul
instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de
4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu
depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la
alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.
(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de
lucru prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3)-(5) nu afectează durata
concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de
activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază
în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.

Niciun comentariu: