marți, 17 noiembrie 2009

Comunicat FSLI

În mod abuziv, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis inspectoratelor şcolare “indicaţii preţioase” privind modul în care se vor reduce cheltuielile de personal în lunile noiembrie – decembrie 2009.

Considerăm că, prin NOTA nr. 78103 din data de 16.11.2009, M.E.C.I. încalcă atât prevederile Legii nr. 329/2009 – “legea curbei de sacrificiu”, cât şi pe cele ale Codului Muncii, din următoarele motive:

1. M.E.C.I. trimite salariaţii în concediu forţat, fără plată, timp de 8 zile în luna decembrie, ceea ce contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile. În acelaşi timp, este inadmisibil să munceşti în luna noiembrie 21 de zile şi să primeşti salariu pentru 17 zile.

2. Asumându-şi prerogative mai presus de lege, M.E.C.I. stabileşte modalitatea de a acorda zilele libere, fără plată, uitând că acesta este atributul exclusiv al angajatorului, în cazul nostru, directorul unităţii de învăţământ.

FSLI somează conducerea M.E.C.I. să retragă acest document, având în vedere ilegalitatea lui.

În caz contrar, organizaţiile sindicale vor acţiona în instanţă pe cei care dau curs Notei transmise de Ministerul Educaţiei.

PREŞEDINTE,

Aurel CORNEA

Bucureşti, 17 noiembrie 2009

4 comentarii:

Daniel Mălăelea spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Daniel Mălăelea spunea...

Şi ce dacă îi dăm în judecată? Ce alte măsuri de protest veti iniţia, domnule Cornea? Oamenii aşteaptă semnale din partea liderilor de sindicat.Vor acţiuni concrete şi nu doar comunicate.

Anonim spunea...

Volkswagen Passat ..masina de cocalar , de mafiot B30...asta conduce domnul Cornea ...masina de 20 000 E...un debutant are un salariu de cat domnule Cornea ? Cate contracte dubioase cu scolile s au incheiat pt asemenea masina ? Vai de fraierii care mai au incredere in sindicate ....
Mihai Gorgan

Anonim spunea...

Va multumesc pentru promptitudine. Definirea serviciilor publice se face in Legea 215 republicata, a Administratiei publice locale. Aici se definesc 4 tipuri de servicii de interes public:
1. S.P. legate de cadastru si evidenta terenurilor agricole
2. Inspectoratul pentru situatii de urgenta
3. Serviciul de evidenta a populatiei
4. Serviciul de eliberare a pasapoartelor.
La modul general, prin "servicii de interes general" sunt definite acele servicii de interes public pe care instituţiile şi autorităţile publice le contractează pentru a fi realizate de către unele unităţi economice sau sociale, numite şi „furnizori” sau „operatori” de servicii publice; aceştia pot fi cu capital de stat, privat, mixt ori obştesc. Selectarea furnizorilor (operatorilor) de servicii publice trebuie să se efectueze potrivit principiului competitivităţii şi se realizează pe bază de licitaţii publice, iar obligaţiile specifice de realizare şi normele impuse, sunt cuprinse în Caietele de sarcini.
Astfel, „Serviciile de interes public” se referă la următoarele categorii de servicii publice:

a) serviciile furnizate de industriile de reţea (comunicaţiile, transporturile, serviciile poştale, distribuţia energiei electrice şi termice, gestionarea gazelor naturale, distribuţia apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate ş.a.);

b) activităţile sociale şi economice de interes public: iluminatul public, construcţia de locuinţe sociale, gestionarea şi întreţinerea domeniului public, administrarea şi întreţinerea fondului locativ, cadastrul imobiliar-edilitar etc.).

Nu gasesc nicaieri - in nicio lege - mentiunea ca scolile ar fi datoare sa presteze servicii de interes public sau general, de natura a-i da angajatorului drepturile prevazute de alin 4 al art. 10 din Legea 329/2009.
Cu mult respect
Un coleg