joi, 19 noiembrie 2009

Bugetarii, puşi să aleagă între pensia şi salariul de la stat până pe 9 decembrie

"Până la data de 9 decembrie 2009, pensionarii care, la data intrării în vigoare a dispoziţiilor Capitolului IV din Legea nr. 329/2009, se află în situaţiile de mai sus, au obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie sau, după caz, de a-şi exprima în scris opţiunea cu privire la menţinerea în plată a uneia dintre pensiile faţă de cuantumul căreia este permis cumulul", se arată în instrucţiunile de aplicare a Legii de reorganizare a instituţiilor publice, publicate miercuri de Ministerul Muncii.

Potrivit normelor de aplicare a legii privind cumului pensie-salariu, "pensionarii care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire, la autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, respectiv la regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ - teritorială pot cumula pensia cu veniturile salariale numai în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat".

Potrivit documnetului, pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei.

Pensionarii care cumulează din pensii, din sistemele private şi din cel de stat, mai mult de 1.693 lei îşi pot continua activitatea doar dacă pensia încasată de la stat nu este mai mare decât salariul mediu brut pe economie.

"Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât şi din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.În situaţia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere", se explică în instrucţiunile de aplicare a Legii nr. 329/2009.

Prevederile actului normativ îi vizează pe pensionarii proveniţi din cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pensionarii sistemului de asigurări sociale al avocaţilor, pensionarii sistemelor proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, şi pe beneficiarii pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale.
Sursa: www.adevarul.ro

Niciun comentariu: