miercuri, 20 octombrie 2010

O mică lecţie de drept constituţional

ARTICOLUL 61
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
ARTICOLUL 69
(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
ARTICOLUL 73
(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
(3) Prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice; 
...n) organizarea generală a învăţământului;
ARTICOLUL 76
(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. 
 ARTICOLUL 114
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. 

Domnul Boc şi Guvernul României forţează prevederile constituţionale. Legea Educaţei Naţionale este o lege organică şi adoptarea unei legi organice se face de către Parlament cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Este adevărat că nu se prevede în mod explicit faptul că nu poate fi supusă angajării răspunderii Guvernului o lege organică. Numai că domnul Boc, profesor de drept constituţional ar trebui să interpreteze prevederile constituţionale nu numai în litera, ci şi în spiritul lor şi să înţeleagă faptul că legile organice au un regim juridic diferit de o lege ordinară şi că în enumerarea de la art 114, alin. 1 nu sunt incluse şi legile organice. Eu am studiat Dreptul Constituţional acum 15 ani la Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti cu domnul profesor Ioan Muraru. Sunt mândru că am avut un asemenea profesor.

Niciun comentariu: