vineri, 16 aprilie 2010

Când intră în vigoare Legea Educaţiei Naţionale?

Art.313.
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial
al României. La data intrării în vigoare a legii, se abrogă LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995, Legea
învăţământului, republicată în M.O. nr. 606/10 dec. 1999, Legea nr. 128/1997, privind Statutul
Personalului Didactic publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158/16.07.1997,
precum și orice alte dispoziții contrare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1):
a) măsura introducerii clasei a IX-a în învățământul gimnazial intră în vigoare începând cu
anul 2013;
b) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi
începând cu anul 2012;
c) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând
cu anul 2013;
d) alegerea rectorului și a structurilor de conducere din instituțiile de învățământ superior se
va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012;
e) procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învățământul superior prevăzute de
prezenta lege se vor aplica începând cu anul 2011.

Un comentariu:

KQQ spunea...

Ce inseamna ca masura introducerii clase ia IX-a intra in vigoare din 2013:
-cei care absolva clasa a VIII-a in 2013 nu mai dau niciun fel de examen, ci se scolarizeaza, in continuare, in clasa a IX-a? Atunci, de ce nu apare curricula noua?
-cei care termina clasa a IV-a in 2013 vor fi primii care fac 9 clase in"generala"?