sâmbătă, 8 ianuarie 2011

Prevederile LEN referitoare la ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Art. 257. – (1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de
către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se
organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie.
(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management cu
primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului
judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot
avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui
partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 258. – (1) Consiliul de administraţie stabileşte comisia de concurs pentru ocuparea
postului de director, respectiv director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar. Din comisie
fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului şcolar, precum şi un
reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, în funcţie de unităţile aflate în subordine.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de
director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului.
(3) Consiliul de administraţie validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor
de director, respectiv director adjunct şi emite decizia de numire în funcţia de director, respectiv de
director adjunct.
(4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Dacă în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul
judeţean nu se pronunţă asupra contractului de management, acesta se consideră aprobat tacit.
(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie prin hotărârea
consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 dintre membri. În această situaţie, este obligatorie
realizarea unui audit de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti.
(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din
funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia
persoanei juridice fondatoare.
(7) În condiţiile vacantării funcţiei de director, până la organizarea unui nou concurs,
conducerea interimară este preluată, prin hotărâre a consiliului de administraţie, de către directorul
adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administraţie, care devine automat şi
ordonator de credite
La vremuri noi, la legi noi, cred că se impune să avem şi directori noi. Mulţi dintre directorii de astăzi sunt în funcţii de mai mult de două mandate. S-au schimbat guverne, s-au schimbat inspectorii generali, au avut sau nu au avut rezultate, ei au ştiut să-şi păstreze scaunele. Reforma aceasta, dacă tot trebuie să fie făcută, măcar să fie făcută cu oameni tineri, competenţi şi cinstiţi. Cred că a venit vremea ca managerul să fie recunoscut şi ca lider veritabil, ca un bun profesionist  şi nu doar să aibă autoritatea dată de funcţie.

Un comentariu:

Geta spunea...

"Din comisie fac parte, obligatoriu, ... un reprezentant al inspectoratului şcolar, precum şi un
reprezentant al consiliului local."

Pentru ca relatiile unitatii sa fie bune cu inspectoratul scolar, dar mai ales cu consiliul local e bine ca directorul sa fie agreat de cei mentionati.
Degeaba alegeti dumneavoastra oameni competenti, cinstiti si buni profesionisti, ca fara banii de pa primarie ei nu va pot moderniza unitatea si veti vedea cum in alte unitati exista bani pentru modernizare si la dumneavoastra, spre exemplu, nu.

Un director "cinstit" trebuie sa agreeze firmele trimise de primarie, ca altfel nu primeste bani, unitatea nu se modernizeaza, el devine incompetent si trebuie schimbat.
Gresesc undeva?