sâmbătă, 1 ianuarie 2011

Gândurile lui Gheorghe I. Brătianu despre...

...demnitate
,,Frunţile plecate şi şalele smerite le poţi aşterne covor pe treptele palatelor, dar nu poţi dura din ele zid de apărare pentru ţară, nu te poţi rezema pe ele în ceasul greu''.
,,Cine nu apără astăzi prestigiul înlăuntru, mâine nu va fi capabil să apere la hotare tradiţia de demnitate şi de mândrie a neamului românesc''.
,,Ne putem uneori întreba ce putere de rezistenţă împotriva primejdiilor din afară mai poate avea un popor care suferă înlăuntru cea mai desăvârşită călcare a prestigiului şi demnităţii sale''.
,,Daţi-ne, cum s-a spus de atâtea ori, o Românie a Românilor, dar daţi-ne în acelaşi timp şi o cârmuire a demnităţii, o cârmuire a cinstei''.

Niciun comentariu: