miercuri, 10 martie 2010

F.S.L.I. apreciază comunicatul M.E.C.T.S. din data de 8 martie ca fiind diversionist şi tendenţios!


În mod sfidător, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, d-na Melania Vergu, în comunicatul de presă din data de 8.o3.2010 , face afirmaţii neadevărate cu privire la inexistenţa, la nivel naţional, a unor probleme legate de acordarea drepturilor salariale pentru luna februarie, când în fapt fondurile salariale sunt insuficiente pentru plata salariilor calculate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
De asemenea, doamna consilier, depăşindu-şi atribuţiile stabilite în fişa postului, îşi permite să se identifice cu instanţa de control constituţional, afirmând în respectivul comunicat public că prevederile O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009 sunt constituţionale, când în realitate Curtea Constituţională nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii acestor acte, pentru simplu motiv că acestea nu mai sunt în vigoare, fiind abrogate prin Legea nr. 330/2009 .Totodată, domnia sa, în dispreţul legii, sugerează că salariile ar trebui calculate, în continuare, în baza acestor acte normative abrogate.
Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii 221/2008 până în luna decembrie 2009, instigând ordonatorii de credite şi angajatorii la nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 alin.2 din Legea 330/2009 conform cărora, salariul brut al salariatului trebuie menţinut la nivelul lunii decembrie 2009.
Faptul că M.E.C.T.S. recunoaşte că în 17 judeţe s-au transferat fonduri din trimestrele III şi IV în trimestrul I, confirmă, încă o dată, că standardele de cost pe elev/preşcolar care au stat la baza stabilirii cheltuielilor de personal nu ţin cont de realităţile legislative din luna decembrie 2009, consecinţa directă fiind aceea că nu există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a salariilor în anul 2010.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Bucureşti, 9.03.2010

Niciun comentariu: