duminică, 7 martie 2010

Cum se calculează costul standard pe elev

Noţiunea de cost standard pe elev (la nivel naţional) exprimă în termeni financiari concreţi suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de personal cu pregătirea didactică a unui elev etalon pe parcursul unui an calendaristic, cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate. Costul standard variază de la un an la altul fiind calculat pentru anul următor. Elevul etalon este considerat a fi elevul din nivelul de şcolarizare gimnazial, filiera teoretică, mediu urban.
Costul standard se determină prin însumarea componentelor care intră în cadrul finanţării de bază, calculate în cuantum corespunzător pentru un elev care urmează un proces didactic la nivelul de calitate specificat prin lege.
Costul standard pe elev este constituit din două elemente:
a) cost standard didactic (Cst_didactic), de predare la catedră (fără instruirea continuă a cadrelor didactice în vederea perfecţionării profesionale);
b) cost standard rest-personal (Cst_nedidactic), pentru celelalte activităţi / persoane care nu desfăşoară activitate didactică de predare (exemplu: directori de şcoli, directori adjuncţi, personal didactic-auxiliar şi personal nedidactic);
Astfel, costul standard pe elev se calculează pe baza următoarei relaţii:

b.1) Costul standard didactic pe elev
Principala componentă a costului normativ o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare (costul standard didactic pe elev) şi reprezintă cheltuielile salariale anuale brute medii pentru un cadru didactic, împărţite la numărul mediu de elevi per cadru didactic.
, unde
• Salariul brut reprezintă salariul de încadrare (incluzând sporuri şi indemnizaţii), la care se adaugă contribuţiile angajatorului.
• Raportul elevi-cadre didactice (numărul mediu de elevi per cadru didactic) se calculează multiplicând numărul mediu de elevi pe clasă cu norma didactică medie şi raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână.
N_elevi(cadru_didactic) = N_elevi(clasa) * ore_sapt(cadru didactic) / ore_sapt(elev)
N_elevi(clasa): pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii, raportate la standardele de calitate menţionate de reglementările legislative în vigoare , aplicând corecţii (în plus, sau în minus pentru mediul urban, respectiv rural) pentru a conserva media naţională şi a pune în evidenţă unele diferenţe demografice existente .
ore_sapt(cadru didactic): numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână (norma didactică) reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru a câştiga un salariu pentru normă întreagă. Acestea sunt stabilite de legile speciale ale educaţiei şi prin ordine / metodologii ale MECI.
ore_sapt(elev): numărul de ore pentru un elev pe săptămână sunt stabilite de MECI prin metodologii curriculare.

3 comentarii:

turisticus spunea...

ok, dar care e parerea ta despre asta?

Daniel Mălăelea spunea...

Este o tampenie scornita de minti bolnave. Nu se poate aplica asa ceva. Deja sunt judete in care nu se pot plati salariile si suntem doar in a treia luna a anului. Pana la toamna toti vom primi salariul injumatatit. Invatamantul vocational dispare cu totul.

Anonim spunea...

mul?umiri foarte interesant,