vineri, 24 aprilie 2009

Toţi şefii serviciilor deconcentrate primesc joi şi vineri decizii de demitere

Toţi şefii serviciilor deconcentrate primesc joi şi vineri decizii de demitere, iar în următoarele 30 de zile intră în vigoare preavizul impus de Codul Muncii pentru funcţiile de conducere, interval în care se vor desfăşura şi concursurile pentru desemnarea noilor şefi.

"Termenul stipulat în OUG este de 32 de zile pentru ca în primele două zile de la publicarea Ordonanţei de Urgenţă să fie transmise deciziile de demitere, cu preaviz de 30 de zile", au declarat joi pentru NewsIn surse guvernamentale. Potrivit aceloraşi surse, în şedinţa de săptămâna viitoare Executivul va aproba prin HG şi modelul contractului de management pe care viitorii şefi ai serviciilor deconcentrate trebuie să şi-l asume.

Funcţiile care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate se desfiinţează în termen de 32 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă adoptate miercuri de Guvern, potrivit textului actului normativ.

"Funcţiile publice, funcţiile publice specifice, precum şi posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale (...) se desfiinţează în termen de 32 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG", se arată în textul actului normativ. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru adjuncţii conducătorilor serviciilor deconcentrate.

La expirarea termenului de 32 de zile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale vor fi conduse de un director coordonator, ajutat de unul sau mai mulţi adjuncţi. Aceştia sunt numiţi prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul.

Una dintre condiţiile prevăzute pentru ocuparea acestor funcţii este ca persoana să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică "astfel cum este definită prin lege". În plus, trebuie să îndeplinească şi alte "criterii specifice" stabilite de ordonatorului principal de credite. În termen de maximum 32 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, ordonatorii principali de credite trebuie să organizeze testul de evaluare a cunoştinţelor şi aptitudinilor manageriale, pe baza proiectelor de management. Evaluarea candidaţilor se va face de comisii formate din specialişti în domeniul respectiv. Din comisii va face parte şi câte un reprezentant al prefecturii din judeţul respectiv.

Actul normativ precizează că funcţiile de conducere sunt exercitate în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul - care este asimilat contractului individual de muncă -prevede, printre altele, obiectivele şi indicatorii specifici de performanţă.

Remuneraţia va fi stabilită prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru funcţia de consilier gradul 1 A din cadrul ministerelor, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţiile de conducere.

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, funcţionarilor publici şi personalului încadrat în regim contractual care ocupă posturi din cele prevăzute la al.1 (conducători ai serviciilor deconcentrate n.r.) li se vor aplica (...) dispoziţiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, prevăzute de Legea privind statutul funcţionarilor publici, respectiv de Codul Muncii", se arată în actul normativ.

În ceea ce priveşte inspectorii şcolari, actul normativ precizează că inspectorul şcolar general, adjunctul acestuia şi directorul Casei Corpului Didactic vor fi numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei. "Inspectorul şcolar general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul Educaţiei un contract de management educaţional de maximum 4 ani, care cuprinde direcţiile şi obiectivele din strategia pe educaţie, în concordanţă cu obiectivele din Programul de guvernare", se arată în actul normativ. Reevaluarea condiţiilor din contractul de management educaţional se face trimestrial.

Contractele de management educaţional aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG adoptate miercuri de Guvern.

Pe lista serviciilor deconcentrate se află direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate (care aparţin de Ministerul Sănătăţii), direcţiile pentru cultură, culte, patrimoniu cultural (Ministerul Culturii şi Cultelor), comisariatele pentru protecţia consumatorului şi oficiile teritoriale pentru IMM-uri şi cooperaţie (Ministerul pentru IMM-uri).

Serviciile care ţin de Ministerul Muncii sunt direcţiile de muncă şi protecţie socială, organismele intermediare regionale pentru POS Resurse Umane, inspectoratele de muncă, casele de pensii, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, inspectoratele sociale regionale şi compartimentele judeţene de inspecţie socială, agenţiile de prestaţii sociale.

Ministerul Tineretului şi Sportului are în subordine direcţiile judeţene pentru sport, direcţiile judeţene pentru tineret, complexurile sportive naţionale şi municipale, cluburile sportive municipale şi orăşeneşti, casele de cultură studenţeşti, iar Ministerul Finanţelor - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, direcţiile regionale şi judeţene pentru accize şi operaţiuni, secţiile judeţene ale Gărzii Financiare.

În subordinea Ministerului Agriculturii sunt direcţiile judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, centrele judeţene de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, oficiile judeţene de consultanţă agricolă şi cele pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, oficiile de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi direcţiile silvice judeţene.

Ministerul Mediului răspunde de agenţiile regionale şi judeţene de protecţie a mediului, comisariatele regionale şi judeţene ale Gărzii de Mediu, organismele intermediare regionale pentru POS Mediu şi de direcţiile de ape regionale şi judeţene ale Autorităţii Apele Române.

Ministerul Economiei are în subordine filialele teritoriale ale Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, Ministerul Educaţiei - inspectoratele şcolare judeţene, iar Secretariatul General al Guvernului - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţiile de statistică regionale şi judeţene, unităţile teritoriale ale ANRM şi inspectoratele teritoriale şi regionale de stat în construcţii.

Sursa: www.newsin.ro

3 comentarii:

Daniel Mălăelea spunea...

Din 6 mai 2009 orice director poate fi schimbat din functie.
Inseamna ca vor fi organizate concursuri de director in toate unitatile scolare.

Anonim spunea...

Care e problema ca ii schimba pe directori domnule Malaelea ?cati directori au fost numiti corect in Roamnia .90% din examenele pe post au fost contrafacute sau masluite politic Si daca au stat 2 ani directori ,bani tot au facut .Se discuta ca la o reabilitare de 600000 de euro ,comisionul directorilor este de 3% pe hartie (legal) de la firma constructoare .Asa ca nu au dece sa planga directorii care au utilizat bani publici sau din fonduri europene .In rest noi sa fim sanatosi ca ei sunt plini de banu

Daniel Mălăelea spunea...

Si eu ma bucur ca unii directori vor fi schimbati. Dar problema este una de principiu. De acum nu vom mai avea decat directori numiti pe criterii exclusiv politice.Ceea ce e foarte grav.