marți, 16 decembrie 2008

Guvernul lui Boc promoveaza descentralizarea in invatamant

La capitolul Educaţie, programul de guvernare al coaliţiei PDL-PSD stabileşte "repoziţionarea socială justă a cadrelor didactice" printr-o salarizare corespunzătoare şi prin introducerea unor trepte profesionale de excelenţă. De asemenea, programul prevede descentralizarea administrativă coerentă prin stabilirea clară a obiectivelor, responsabilităţilor şi resurselor.

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale programului de guvernare.

Şcoala trebuie să construiască şi să consolideze un set de valori stabile şi coerente (profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate socială) şi conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos. Guvernarea va respecta Pactul Naţional Pentru Educaţie şi va aplica strategia „Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii" elaborată în baza pactului naţional şi asumată de preşedinţia României şi sindicatele din educaţie.

Obiective de guvernare

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant.

2. Asigurarea a 6% din PIB pentru educaţie.

3. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat.

4. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării.

5. Transformarea educaţiei timpurii în bun public.

6. Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.

7. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe.

8. Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, concordant cu statutul cadrelor didactice în societate.

9. Realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie.

Niciun comentariu: