vineri, 4 mai 2012

Capitolul Educaţie din Programul de guvernare al USL

CAPITOLUL 13. EDUCAȚIE
Învăţământ preuniversitar
 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost închise în mod abuziv
 Finalizarea programului de campusuri şcolare
 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU
 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ
 Eliminarea violenţei din şcoli
 Învățământ profesional racordat la piața muncii
 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul celei de-a doua șanse)
 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice
 Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”
 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum
 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale
       Deşi nu am lucrat la Programul de guvernare, câteva dintre ideile formulate de mine se regăsesc în punctele de mai sus. Speram să găsesc între obiective modificarea urgentă a LEN, ca şi promovarea proiectelor pe linie de tineret şi sport. Cred că obiectivele din Programul de guvernare sunt generale şi ele pot fi concretizate prin numeroase iniţiative legislative.

Niciun comentariu: