sâmbătă, 28 aprilie 2012

VIZIUNEA USL PENTRU EDUCAŢIE

    Zilele acestea, USL va definitiva capitolul Educaţie al programului de guvernare. Acesta va avea la baza Viziunea USL pentru Educaţie, lansată pe 4 iunie 2011. Redau punctele principale ale acesteia, cu speranţa că ele vor fi utile colegilor de breaslă.
,, O şcoală inovativă, o şcoală care să pregătească pentru cariera profesională şi viaţă''
   România, ca ţară membră a U.E,. are  obligaţia de a pune în practică ,,Strategia Europa 2020'', care stabileşte trei obiective cheie:
1. O creştere economică inteligentă prin:
* Educaţie
* Promovarea cunoaşterii
* Inovare şi creativitate
* Digitalizarea întregii societăţi
2. O creştere economică durabilă prin:
 * Competitivitate
 * Utilizarea mai eficientă a resurselor
3. O creştere economică favorabilă incluziunii prin:
*  O mai mare participare la piaţa forţei de muncă
* Dobândirea de noi competenţe
* Lupta împotriva sărăciei
      ,,Strategia Europa 2020'' stabileşte, în vederea monitorizării, indicatorii de referinţă reprezentativi, printre care:
 * Abandonul şcolar să scadă sub 10%
 * Cel puţin 40% din generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare
 * 3% din PIB să fie învestit în cercetare şi dezvoltare
 * Creşterea atractivităţii şi calităţii învăţământului superior prin asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice
     Educaţia este asumată de USL ca factor strategic al dezvoltării durabile. 
    Obiectivele prioritare şi urgente sunt:
1. Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale
2. Integrarea de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale
3. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii prin predare-învăţare, formarea competenţelor-cheie, a competenţelor digitale, însuşirea unui set de valori de referinţă pentru dezvoltarea personală şi cariera profesională
4. Informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ
5. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile
6. Generalizarea programului ,,Şcoala de după şcoală'' în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici etc.
7. Respectarea garantării autonomiei universitare
8. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane 
   

2 comentarii:

Vasile spunea...

Hoata de ecaterina andronescu, cand imi va da distinctia Gh. Lazar pe care mi-a furat-o in 2010 ???????

Adrian spunea...

Programe?! Nu am dus niciodata lipsa de programe pentru educatie (exclud "facaturile" p.d.l.-ului). Cu respectarea si punerea lor in practica e problema. Sa vedem faptele.....