marți, 20 septembrie 2011

Sinvlex are dreptate! Prin funcţionarea camerelor video în sălile de clasă, în timpul anului şcolar, se încalcă dreptul la securitate al personalului didactic!

      Am avut intenţia să ridic această problemă, dar am ezitat şi mi-a luat-o înainte prietenul sinvlex. Cred că nu este în regulă înregistrarea activităţii la clasă, în timpul anului şcolar, deşi în unele situaţii, în unele unităţi şcolare ea s-ar impune.  
Art. 272 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
(3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
(4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

Niciun comentariu: