marți, 27 septembrie 2011

Articolul 96 din proiectul R.O.F.U.I.P. aflat (încă) în dezbatere publică

        Art. 96 –  (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, particular sau alternativ se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
(2)               Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ preuniversitar nu poate leza demnitatea sau personalitatea antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.
(3)               Elevul sau, după caz, părintele/tutorele său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezența elevului, a părintelui și a directorului.
(4)               Fac excepție de la alin. (3) probele orale şi probele practice care nu se contestă.
(5)               În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/reprezentantul său legal se poate adresa directorului unităţii de învățământ preuniversitar, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna doi profesori de specialitate, din unitatea de învățământ preuniversitar care nu predau la clasa respectivă. Nota acordată în urma contestației rămâne definitivă.
(6)                Directorul anulează nota obținută în urma primei evaluări, trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și pune ștampila unității de învățământ preuniversitar.
(7)               În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați doi profesori de specialitate, de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București, din alte unități de învățământ preuniversitar.
        O astfel de reglementare exista şi în vechiul R.O.F.U.I.P., cel aprobat prin Ordinul M.E.C. 4925/8.09.2005, dar mi se pare importantă precizarea că probele orale nu pot fi contestate. Aceasta înseamnă că o medie încheiată de un profesor, în cazul în care nota obţinută la testul scris este cea corectă, rămâne neschimbată. Şi atunci, directorul care îşi permite să modifice cu de la sine putere media încheiată de un profesor, la o anumită disciplină, comite abuz în serviciu şi intră în sfera penalului. Tocmai citeam zilele trecute pe forumul edu.ro despre un astfel de caz. Eu sunt sigur că se întâmplă multe astfel de cazuri în şcolile din România.

Niciun comentariu: