luni, 13 iunie 2011

Educaţia este asumată de USL ca factor strategic al dezvoltării durabile

      În ,, Concepţia USL pentru educaţie'' sunt precizate 20 de obiective prioritare şi urgente. Le redau pe acelea care se referă la învăţământul preuniversitar:
1. Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea demnătăţii şi autonomiei profesionale.
2. Integrarea de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale.
3. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii prin predare-învăţare, formarea competenţelor cheie, a competenţelor digitale, însuşirea unui set de valori de referinţă pentru dezvoltarea personală şi cariera profesională.
4. Informatizarea şi asigurarea accesului la Internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ.
5. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile.
6. Garantarea programelor ,,Şansa a doua prin educaţie în vederea eliminării analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii''
7. Garantarea autonomiei profesionale a şcolilor şi cadrelor didactice în scopul folosirii iniţiativelor personale şi instituţionale pentru creşterea performanţelor şcolare.
8. Generalizarea programului ,,Şcoala de după şcoală'' în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici etc.
9. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane.

Niciun comentariu: