vineri, 31 decembrie 2010

Gânduri care nu mor...

Cred că tinerii noştri ar trebui să reflecteze asupra acestor nestemate de gândire pe care ni le-a lăsat moştenire ilustrul nostru înaintaş, profesorul Gheorghe I. Brătianu. Am datoria de a le scoate din paginile cărţii şi de a le dărui, din toată inima, tinerilor mei prieteni.
,,Numai ce se înalţă cu trudă, prin jertfă, cu nenumărate greutăţi, are un înţeles şi un rost de durată''.
,,Adevărul rămâne, oricare ar fi soarta slujitorilor săi''.
,,Tineretul nu are nevoie numai de o pâine...el ne cere un suflet, o îndrumare, un ideal''.
,,Sentimentele şi credinţele adânci n-au nevoie de făţărnicia vorbelor răsunătoare''.
,,Viaţa are valoare nu prin durata, ci prin conţinutul ei''.

Niciun comentariu: