sâmbătă, 19 iulie 2008

Protocolul care prevede acordarea de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti reprezentat prin domnul Ştefan Victor Fedorca şi Consiliul Local al Sectorului 1 reprezentat prin Domnul Primar Andrei Ioan Chiliman au încheiat Protocolul care prevede acordarea de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar.
Obiectul Protocolului:
1) Obiectul Protocolului îl constituie acordarea din fondurile bugetului local salariaţilor din învăţământul preuniversitar de tichete cadou şi prime de vacanţă.
2) Valoarea unui tichet este de 50 de lei. Numărul de tichete cadou acordate salariatului este de 7 tichete/eveniment, iar evenimentele pentru care se acordă sunt: ziua începerii anului şcolar (inceperea cursurilor), 5 octombrie- Ziua Internaţională a Educaţiei, 1 Decembrie, Crăciun, Paşte, 1 Martie, 8 Martie, zi de naştere, 1 Mai, 5 iunie- Ziua Naţională a Educaţiei.
3) Toţi salariaţii din învăţământ pot primi o primă de vacanţă în cuantumul salariului de bază din luna anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu.
4) Consiliul Local al Sectorului 1 va prevedea în bugetul său resursele financiare necesare pentru acordarea tichetelor cadou şi a primelor de vacanţă pe baza solicitărilor venite din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

În şedinţa din 30.05.2008, Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat Hotărârea nr.162 privind aprobarea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea acordării de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar.
Art.1(unic). Se aprobă Protocolul încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea acordării de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ( Protocolul reprezintă Anexa nr.1)

Niciun comentariu: