sâmbătă, 20 martie 2010

Întrebări pentru responsabilii din MECTS

- În condiţiile în care există şcoli generale în care se învaţă în 2 şi chiar 3 schimburi din cauza numărului mare de clase, cum vor putea fi organizate în şcolile generale clasa pregătitoare şi clasa a IX-a?
- Ce destinaţie vor căpăta spaţiile excedentare rămase în licee după trecerea clasei a IX-a la gimnaziu şi de unde vor proveni fondurile necesare pentru administrarea şi conservarea acestora?
- Cum vor putea profesorii să elaboreze planuri individuale de învăţare pentru fiecare elev, în condiţiile în care, la disciplinele care au alocate câte o oră pe săptămână, un profesor lucrează cu aproximativ 500 de elevi?
- Dacă elevii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, de ce nu beneficiază şi profesorii de aceleaşi facilităţi?
- Cum poate primăria sectorului sau localităţii în care se află unitatea de învăţământ să aplice amenzi părinţilor elevilor care nu frecventează cursurile dar care locuiesc pe raza altui sector al Capitalei sau al unei alte localităţi?
- Dacă deciziile privind angajarea, evaluarea, răspunderea disciplinară, disponibilizarea întregului personal din unităţile de învăţământ se iau la nivelul acestora, atunci de ce nu se desfiinţează inspectoratele şcolare?
- Dacă se desfiinţează titularizarea în sistemul de învăţământ, nu este clar faptul că odată cu pierderea stabilităţii şi siguranţei locului de muncă dispare şi calitatea actului didactic?
- Cum se va putea realiza cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie constituit din 1/3 membri cadre didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai consiliului local, în condiţiile inexistenţei unei indemnizaţii de şedinţă?

4 comentarii:

Anonim spunea...

Art. 82. CA este 50% profesori si 50% din randurile parintilor si Consiliului Local. Presedintele este ales de CA din randul parintilor si reprezentantilor Consiliului Local.

Daniel Mălăelea spunea...

Acesta este articolul 82
Art.82 (1) Unitatile de învatamânt preuniversitar sunt conduse de consiliile de administratie si
de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. În exercitarea atributiilor ce le revin,
consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral si cu comitetul de
parinti.
(2) Consiliul de Administratie (CA) este organul suprem de conducere a unitatii de
învatamânt si este format din 1/3 membri cadre didactice alese de catre personalul didactic al
scolii si 1/3 reprezentanti ai parintilor si 1/3 reprezentanti ai consiliului local, desemnati de
catre acestia si care nu pot fi cadre didactice în unitatea scolara respectiva.
(3) Marimea Consiliului de Administratie variaza între 7–15 membri, în functie de marimea
unitatii de învatamânt si se întâlneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
directorului, a presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi dintre membri.
Metodologia-cadru de

Gabriela spunea...

Trist si frustant este cazul in care depinzi si astepti un raspuns favorabil ptr copilul tau si Consiliul de Administratie (director si director adj) iti rad in nas ,te plimba 6 luni de zile asa cum vor ei...spunand.."nu am nimic cu dvs personal,Consiliul de administratie nu a fost de acord..."
Cui sa spui? Cui sa ceri ajutor? Esti legat de maini si de picioare si nu poti rezolva nimic.Tara este de vina? Sistemul ? Trist ..dar adevarat !

Daniel Mălăelea spunea...

Multi dintre cei care ne conduc au uitat sa fie oameni. Eu cred ca in sistemul de invatamant romanesc este foarte important sa nu uitam ca lucram cu oamenii. Dar sunt optimist. Chiar daca prietenul si OMUL Liviu Marian Pop a plecat, sunt semne ca ISMB este pe drumul cel bun. Cred mult in domnul inspector Mihai Manea care tocmai a fost numit inspector general adjunct.