joi, 18 martie 2010

Din Legea lui Funeriu (1)

Personalul din învatamântul preuniversitar
Art.74 (1) Personalul din învatamântul preuniversitar este format din personal didactic,
personal didactic auxiliar si personal administrativ sau nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din profesori.
(3) În învatamântul preuniversitar poate functiona personal didactic asociat.
(4) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi.
(5) Personalul administrativ functioneaza în baza Codului Muncii.
Art. 75 Functiile didactice pe tipuri si forme de învatamânt, precum si conditiile pentru
ocuparea acestora se stabilesc prin prezenta lege.
Art. 76 (1) În învatamântul preuniversitar public, privat si confesional, posturile se ocupa prin
concurs organizat la nivelul unitatii de învatamânt cu personalitate juridica conform unei
metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un caracter deschis. La concurs se
poate prezenta orice persoana care îndeplineste conditiile prevazute de legislatia în vigoare.
(3) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic în unitatile de învatamânt cu
personalitate juridica se fac de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de
administratie.
Art. 77 (1) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare
si administrative dintr-o unitate de învatamânt sunt coordonate de catre director. Consiliul de
administratie al unitatii de învatamânt aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele
acestuia.
(2) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar si administrativ în
unitatile de învatamânt cu personalitate juridica se fac de catre directorul unitatii, cu
aprobarea consiliului de administratie.
Art. 78 (1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de învatamânt preuniversitar se realizeaza
anual evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar. Metodologia de evaluare
se stabileste prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Rezultatele evaluarii stau la baza deciziei consiliului de administratie privind prelungirea
duratei contractelor individuale de munca si a celor referitoare la acordarea gradatiei de merit.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului dezvolta programul national de
stimulare a excelentei didactice, finantat din propriul buget, din care se premiaza excelenta
didactica.
(4) Metodologia de acordare a gradatiei de merit si a implementarii programului national de
stimulare a excelentei didactice se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului.
(5) Salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar se face în functie de performantele
profesionale, conform legislatiei în vigoare.
(6) Inspectoratele scolare judetene realizeaza auditarea periodica a resursei umane din
învatamântul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cunostinta celor în cauza,
consiliului de administratie al unitatii de învatamânt si Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului.
Art. 79 Deciziile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea
disciplinara si disponibilizarea se iau la nivelul unitatii de învatamânt de catre Consiliul de
administratie al unitatii de învatamânt, la propunerea directorului, conform legislatiei în
vigoare. Angajatorul este unitatea de învatamânt.

România nu este Finlanda. România nu alocă 7,5% din PIB pentru învăţământ. Românii nu au educaţia, mentalitatea, bunul simţ pe care le au finlandezii. Aceste prevederi referitoare la angajare, evaluare, salarizare, respunderea disciplinară a personalului din învăţământ vor duce la blocarea activităţii nu numai în şcoli, ci şi în justiţe. Se introduce mult subiectivism, dispare siguranţa postului, a salarizării. Eu nu văd nimic bun în aceste prevederi. De acum profesia de dascăl va fi şi mai neatractivă. Cere prea multe sacrificii şi oferă prea puţin.

4 comentarii:

Daniel Mălăelea spunea...

Eu nu cred ca va putea Funeriu sa desfiinteze titularizarea.

Micawber spunea...

V-ati plans la vremea respectiva de Abramburica? Ei bine, acest Abramburel agitat am senzatia ca o sa va faca sa plangeti dupa vremurile bune ale ministresei Andronescu :)

Anonim spunea...

Nice fill someone in on and this post helped me alot in my college assignement. Thanks you as your information.

Anca G. spunea...

Cea mai mare prostie in noua lege a invatamantului este desfiintarea titularizarii! cine sunt directorii actuali ai scolilor?! cum au fost ei numiti?! toti neavenitii, posesori ai kilogramelor de diplome luate de la universitatile particulare fara sa fi fost macar prezenti la vreun curs, toti juniorii pedelisti!