duminică, 28 februarie 2010

Precizări ale Ministerului Educaţiei referitoare la acordarea burselor pentru elevi

Referitor la plata burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Melania Vergu, face câteva precizări în legătură cu acordarea acestora:

„Conform Legii Învăţământului nr. 84/1995, «elevii şi studenţii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social».
Spre deosebire de bursele alocate studenţilor, pentru care bugetul este asigurat de Ministerul Educaţiei, bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (merit, studiu şi ajutor social) provin din bugetele locale, având ca sursele de finanţare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de echilibrare primite de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Consiliilor locale. În privinţa acestor burse, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) are ca sarcină legală instituirea criteriilor de acordare. Pentru a intra în posesia burselor, elevii depun dosarele la şcolile în care studiază, urmând ca după centralizarea şi verificarea legalităţii documentelor şi a solicitărilor, şcolile să trimită datele finale inspectoratelor şcolare judeţene, iar acestea la rândul său, consiliilor locale. Acestea din urmă decid cuantumul burselor în funcţie de bugetul disponibil.
Prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se asigură fondurile pentru bursele elevilor din Republica Moldova şi pentru bursa specială „Meritul olimpic", instituită prin Hotărâre de Guvern în beneficiul elevilor/studenţilor premiaţi la olimpiadele internaţionale pe discipline. Fondurile alocate în bugetul aferent anului 2010 pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste tipuri de burse sunt de 7.014 mii RON (2.170 beneficiari). De asemenea, tot prin bugetul MECTS se derulează programele naţionale Bani de liceu (124.935 beneficiari - 179.906 mii RON), Euro 200 (22.500 beneficiari - 21.000 mii RON), asigurarea rechizitelor şcolare pentru elevii din medii şi familii defavorizate (767.894 beneficiari - 18.182 mii RON), transportul elevilor care fac naveta pe distanţe de până la 50 km (194.000 beneficiari - 80.000 mii RON) şi bursele studenţilor (297.968 beneficiari - 198.196 mii RON).
Luând în considerare această situaţie, MECTS informează opinia publică despre faptul că solicită Consiliilor locale să identifice căile prin care să pună în aplicare dispoziţiile Legii învăţământului nr. 84/1995.”

BIROUL DE PRESĂ
Sursa: www.edu.ro
Guvernul României a luat şi bursele elevilor. Majoritatea bugetelor locale nu vor dispune de banii necesari acordării acestor burse.

Niciun comentariu: