luni, 3 ianuarie 2011

Lecţia trecutului

Gheorghe I. Brătianu este unul dintre martirii neamului românesc. Ca profesor de istorie, nu putea să nu lase urmaşilor, pe lângă lucrări monumentale, şi reflecţii legate de rolul istoriei în educaţia tinerilor şi în formarea conştiinţei naţionale.
,,Peste greutăţile prezente şi ameninţările viitoare, dincolo de îngrijorările ce ne cutremură, lecţia trecutului ne întăreşte în credinţa că nimic nu este pierdut, cât timp păstrăm, neînduplecată şi neştirbită, conştiinţa legăturii veşnice dintre acest neam şi pământul său''.
 ,,Întorcându-mă la izvorul pururea limpede al istoriei naţionale, să ştim să culegem din experienţa îndelungatelor veacuri de încercări, de năpastă şi de suferinţă ale strămoşilor, încrederea lor statornică şi senină în menirea şi puterile acestui neam''.
,,Pomenirea oamenilor de altădată este nu numai o clipă de reculegere în drumul greu al vieţii...este şi prilejul de a revedea anumite judecăţi şi prejudecăţi ce apasă asupra amintirii lor şi o întunecă uneori în ochii urmaşilor''.
,,Noi trăim aici la o răspântie de drumuri, la o răspântie de culturi şi din nefericire şi la o răscruce de năvăliri şi imperialisme. Noi nu putem fi desfăcuţi din întregul complex geografic care ne mărgineşte şi ne hotărăşte în acelaşi timp destinul''.

Niciun comentariu: