duminică, 28 noiembrie 2010

Toate ţările din Europa au redus cheltuielile bugetare, dar nicăieri măsurile luate nu au fost atât de criminale ca în România

Într-un articol din ,,Tribuna Învăţământului'', profesorul Virgil Popescu face o analiză a impactului crizei economice asupra educaţiei şi prezintă principalele măsuri luate în statele din Europa Centrală şi de Est pentru a reduce cheltuiellile bugetare. În nicio ţară măsurile luate nu au fost criminale, aşa cum au fost în România. Peste tot s-a recurs la reducerea cheltuelilor bugetare, chiar şi la reduceri salariale, dar situaţia României este unică. Ai noştri parcă au vrut să distrugă totul şi nu să rezolve o situaţie de criză. 
Astfel, în Italia au fost reduse 130000 de posturi în învăţământ, în Spania au fost reduse pensiile, în Franţa au fost îngheţate salariile şi au fost reduse cheltuielile materiale, în Olanda salariile au fost îngheţate, în Germania au fost reduse cheltuielile materiale, în Slovenia au fost reduse salariile cu 5%. În Letonia bugetul alocat învăţământului a fost redus cu 50%, a crescut norma de muncă şi au fost concediaţi 1000 de profesori. În Ungaria a crescut numărul de elevi la clasă, a crescut norma de predare cu 2 ore, nu se mai plătesc orele suplimentare, nu se mai acordă al 13-lea salariu, s-au închis şcoli, vârsta de pensionare a crescut la 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. În Rusia salariile au fost îngheţate, au fost reduse 200000 de posturi prin închiderea şcolilor mici şi creşterea numărului de elevi la clasă. În Serbia au fost modificate normele în învăţământul primar şi secundar, astfel încât 4200 de profesori nu mai lucrează cu normă întreagă.
Se compară aceste măsuri cu măsurile nebuneşti luate în România? La noi, au fost reduse salariile cu 25%, au fost reduse peste 35000 de posturi prin desfiinţări de şcoli, comasări de clase, mărirea numărului de elevi la clasă, nu se mai plătesc orele suplimentare, nu se mai plăteşte cel de-al 13-lea salariu, nu se mai acordă salariul de merit, nu se mai acordă niciun fel de primă şi premiu, au fost tăiate aproape toate sporurile.

Niciun comentariu: